Minutprogram

Minutprogrammet saknas

Minutprogrammet är inte ännu gjort eller inte ännu publicerat. Vanligtvis publiceras ett preliminärt minutprogram strax innan anmälningarna öppnas. Ett slutgiltigt minutprogram publiceras efter att laganmälningsskedet slutförts då antalet heat kan räknas ut. Det preliminära minutprogrammet döljs medan det slutgiltiga arbetas fram.