Kontaktuppgifter

Namn E-post Telefonnummer Ansvarsområde
Allmän Information info@stafettkarnevalen.fi Allmän information (detta är en e-postlista som går till flera ansvarspersoner)
Jan-Erik "Jeje" Eklöf jan-erik.eklof@stafettkarnevalen.fi +358401846380 Verksamhetsledare, allmänna frågor om Stafettkarnevalen
Erik Haajanen erik.haajanen@stafettkarnevalen.fi +358408479628 Anmälningstjänsten, IT, teknisk support