Heatindelningar

fre 17.5.2024

5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6

Försök

29 heat

232 lag

Heat 1 upprop klockan 13:15, start klockan 13:30
1 33 Degerö lågstadieskola (3)
2 218 Vasa övningsskola (3)
3 248 Ytternäs lågstadium (2)
4 77 Hoplaxskolan (4)
5 86 Katarinaskolan
6 69 Haga skola
7 230 Vårberga skola
8 104 Kvevlax lärcenter (2)
Heat 2 upprop klockan 13:18, start klockan 13:33
1 249 Ytternäs lågstadium (3)
2 100 Kvarnbackens skola (3)
3 201 Strandnäs skola (2)
4 72 Hangö centralskola (2)
5 235 Winellska skolan
6 5 Amosparkens skola
7 90 Kottby Lågstadieskola
8 112 Lagstads skola (2)
Heat 3 upprop klockan 13:21, start klockan 13:36
1 204 Strömborgska skola (3)
2 76 Hoplaxskolan (3)
3 9 Björneborgs svenska samskola (2)
4 155 Risö skola (2)
5 143 Norra Korsholms skola
6 3 Albert Edelfelts skola / Språkbadet
7 258 Åshöjdens grundskola
8 47 Forsby skola (2)
Heat 4 upprop klockan 13:24, start klockan 13:39
1 52 Gerby skola (3)
2 97 Kungsgårdsskolan (3)
3 75 Hoplaxskolan (2)
4 54 Granhultsskolan (2)
5 168 Seminarieskolan
6 185 Smedsby-Böle skola
7 194 Stenbackens skola
8 135 Månsas lågstadieskola (2)
Heat 5 upprop klockan 13:27, start klockan 13:42
1 59 Gripsholmsskolan (3)
2 207 Sundom skola (3)
3 182 Skräbböle skola (2)
4 193 Staffansby lågstadieskola (2)
5 253 Zachariasskolan
6 50 Gerby skola
7 270 Uomarinteenkoulu
8 6 Amosparkens skola (2)
Heat 6 upprop klockan 13:30, start klockan 13:45
1 145 Norra Korsholms skola (3)
2 175 Sirkkala skola (3)
3 254 Zachariasskolan (2)
4 120 Mattlidens skola (2)
5 114 Malms skola
6 176 Sjundeå svenska skola
7 127 Minervaskolan
8 132 Mosebacke skola (2)
Heat 7 upprop klockan 13:33, start klockan 13:48
1 268 Leppätien koulu (3)
2 255 Zachariasskolan (3)
3 224 Vindängens skola (2)
4 217 Vasa övningsskola (2)
5 173 Sirkkala skola
6 239 Ytteresse skola
7 192 Staffansby lågstadieskola
8 215 Terjärv skola (2)
Heat 8 upprop klockan 13:36, start klockan 13:51
1 161 S:t Karins svenska skola (3)
2 116 Malms skola (3)
3 150 Oxhamns skola (2)
4 37 Drumsö lågstadieskola (2)
5 197 Storängens skola
6 74 Hoplaxskolan
7 34 Dickursby skola
8 25 Chydenius skola (2)
Heat 9 upprop klockan 13:39, start klockan 13:54
1 211 Svenska samskolan i Tammerfors (3)
2 164 Sandsund skola (3)
3 51 Gerby skola (2)
4 242 Yttermalax skola (2)
5 53 Granhultsskolan
6 214 Terjärv skola
7 147 Näs skola
8 108 Kyrkfjärdens skola (2)
Heat 10 upprop klockan 13:42, start klockan 13:57
1 146 Norra Korsholms skola (4)
2 232 Vårberga skola (3)
3 163 Sandsund skola (2)
4 32 Degerö lågstadieskola (2)
5 57 Gripsholmsskolan
6 178 Sjökulla skola
7 158 Helsingfors Rudolf Steiner -skola
8 2 Alberga skola (2)
Heat 11 upprop klockan 13:45, start klockan 14:00
1 244 Yttermalax skola (4)
2 92 Kottby Lågstadieskola (3)
3 240 Ytteresse skola (2)
4 169 Seminarieskolan (2)
5 223 Vindängens skola
6 80 Höjdens skola
7 31 Degerö lågstadieskola
8 89 Koskeby skola (2)
Heat 12 upprop klockan 13:48, start klockan 14:03
1 42 Eklöfska skola (4)
2 55 Granhultsskolan (3)
3 115 Malms skola (2)
4 68 Grundskolan Norsen (2)
5 236 Winellska skolan (2)
6 183 Smedsby skola
7 125 Mikaelskolan
8 81 Höjdens skola (2)
Heat 13 upprop klockan 13:51, start klockan 14:06
1 157 Risö skola (4)
2 221 Vikinga skola (3)
3 267 Leppätien koulu (2)
4 160 S:t Karins svenska skola (2)
5 95 Kungsgårdsskolan
6 13 Botby grundskola
7 27 Cygnaeus skola
8 99 Kvarnbackens skola (2)
Heat 14 upprop klockan 13:54, start klockan 14:09
1 85 Karamalmens skola (4)
2 167 Sannäs skola (3)
3 189 Solf skola (2)
4 91 Kottby Lågstadieskola (2)
5 209 Svenska samskolan i Tammerfors
6 136 Mårtensdals skola
7 19 Centralskolan
8 49 Generalshagens skola (2)
Heat 15 upprop klockan 13:57, start klockan 14:12
1 269 Leppätien koulu (4)
2 196 Stenbackens skola (3)
3 186 Smedsby-Böle skola (2)
4 20 Centralskolan (2)
5 149 Oxhamns skola
6 188 Solf skola
7 265 Övernäs skola
8 96 Kungsgårdsskolan (2)
Heat 16 upprop klockan 14:00, start klockan 14:15
1 256 Zachariasskolan (4)
2 243 Yttermalax skola (3)
3 14 Botby grundskola (2)
4 40 Eklöfska skola (2)
5 36 Drumsö lågstadieskola
6 1 Alberga skola
7 165 Sannäs skola
8 11 Bobäcks skola (2)
Heat 17 upprop klockan 14:03, start klockan 14:18
1 101 Kvarnbackens skola (4)
2 187 Smedsby-Böle skola (3)
3 198 Storängens skola (2)
4 231 Vårberga skola (2)
5 67 Grundskolan Norsen
6 82 Karamalmens skola
7 212 Söderkulla skola
8 128 Minervaskolan (2)
Heat 18 upprop klockan 14:06, start klockan 14:21
1 106 Kvevlax lärcenter (4)
2 26 Chydenius skola (3)
3 22 Centrumskolan (2)
4 70 Haga skola (2)
5 216 Vasa övningsskola
6 138 Nedervetil skola
7 134 Månsas lågstadieskola
8 83 Karamalmens skola (2)
Heat 19 upprop klockan 14:09, start klockan 14:24
1 233 Vårberga skola (4)
2 180 Sjökulla skola (3)
3 184 Smedsby skola (2)
4 206 Sundom skola (2)
5 241 Yttermalax skola
6 227 Västra Närpes skola
7 262 Överesse skola
8 28 Cygnaeus skola (2)
Heat 20 upprop klockan 14:12, start klockan 14:27
1 122 Mattlidens skola (4)
2 15 Botby grundskola (3)
3 94 Kristinestads skola (2)
4 141 Nordsjö lågstadieskola (2)
5 159 S:t Karins svenska skola
6 88 Koskeby skola
7 219 Vikinga skola
8 113 Lappfjärd skola
Heat 21 upprop klockan 14:15, start klockan 14:30
1 117 Malms skola (4)
2 84 Karamalmens skola (3)
3 220 Vikinga skola (2)
4 195 Stenbackens skola (2)
5 119 Mattlidens skola
6 30 Dalsbruks skola
7 205 Sundom skola
8 154 Risö skola
Heat 22 upprop klockan 14:18, start klockan 14:33
1 102 Kvarnbackens skola (5)
2 237 Winellska skolan (3)
3 171 Kyrkoby skola (2)
4 264 Övermalax skola (2)
5 111 Lagstads skola
6 44 Finno skola
7 181 Skräbböle skola
8 162 Sandsund skola
Heat 23 upprop klockan 14:21, start klockan 14:36
1 78 Hoplaxskolan (5)
2 7 Amosparkens skola (3)
3 259 Åshöjdens grundskola (2)
4 124 Maxmo Kyrkoby skola (2)
5 17 Brändö lågstadieskola
6 170 Kyrkoby skola
7 260 Österby skola
8 98 Kvarnbackens skola
Heat 24 upprop klockan 14:24, start klockan 14:39
1 245 Yttermalax skola (5)
2 41 Eklöfska skola (3)
3 203 Strömborgska skola (2)
4 144 Norra Korsholms skola (2)
5 107 Kyrkfjärdens skola
6 38 Eckerö lågstadium
7 200 Strandnäs skola
8 103 Kvevlax lärcenter
Heat 25 upprop klockan 14:27, start klockan 14:42
1 234 Vårberga skola (5)
2 121 Mattlidens skola (3)
3 166 Sannäs skola (2)
4 35 Dickursby skola (2)
5 123 Maxmo Kyrkoby skola
6 46 Forsby skola
7 266 Leppätien koulu
8 8 Björneborgs svenska samskola
Heat 26 upprop klockan 14:30, start klockan 14:45
1 257 Zachariasskolan (5)
2 105 Kvevlax lärcenter (3)
3 179 Sjökulla skola (2)
4 174 Sirkkala skola (2)
5 48 Generalshagens skola
6 131 Mosebacke skola
7 71 Hangö centralskola
8 151 Purmo skola
Heat 27 upprop klockan 14:33, start klockan 14:48
1 118 Malms skola (5)
2 29 Cygnaeus skola (3)
3 18 Brändö lågstadieskola (2)
4 213 Söderkulla skola (2)
5 93 Kristinestads skola
6 247 Ytternäs lågstadium
7 153 Pyttis svenska skola
8 222 Villa skola
Heat 28 upprop klockan 14:36, start klockan 14:51
1 43 Eklöfska skola (5)
2 156 Risö skola (3)
3 58 Gripsholmsskolan (2)
4 210 Svenska samskolan i Tammerfors (2)
5 208 Svenska Privatskolan i Uleåborg
6 24 Chydenius skola
7 202 Strömborgska skola
8 10 Bobäcks skola
Heat 29 upprop klockan 14:39, start klockan 14:54
1 246 Yttermalax skola (6)
2 73 Hangö centralskola (3)
3 152 Purmo skola (2)
4 126 Mikaelskolan (2)
5 39 Eklöfska skola
6 21 Centrumskolan
7 263 Övermalax skola
8 140 Nordsjö lågstadieskola

Gatustafett 5-manna mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6

Final

1 heat

79 lag

Heat 1 upprop klockan 14:42, start klockan 15:05
1 314 Kyrkbackens skola
2 337 Pörtom skola
3 322 Molpe skola
4 293 Kapellby skola
5 332 Pjelax skola
6 346 Socklot skola
7 383 Yttermark skola
8 296 Kaskö svenska skola
9 311 Kullo skola
10 294 Kapellby skola (2)
11 274 Borgby skola
12 347 Solbrinkens skola
13 377 Virkby skola
14 286 Gumbostrands skola
15 328 Petalax skola
16 368 Tessjö skola
17 306 Korsnäs kby skola
18 318 Kyrkoby Skola, Vanda
19 282 Degerby skola
20 303 Klemetskog skola
21 382 Västersundoms skola
22 342 Salpar skola
23 362 Södra Paipis skola
24 348 Solbrinkens skola (2)
25 283 Grännäs skola
26 335 Pojo kyrkoby skola
27 277 Boxby skola
28 384 Yttermark skola (2)
29 325 Norra Paipis skola
30 297 Kaskö svenska skola (2)
31 288 Hindhår skola
32 287 Gumbostrands skola (2)
33 365 Taklax skola
34 315 Kyrkbackens skola (2)
35 333 Pjelax skola (2)
36 295 Kapellby skola (3)
37 338 Pörtom skola (2)
38 341 Rödskogs skola
39 272 Billnäs skola
40 334 Pjelax skola (3)
41 360 Såka skola
42 351 Svenska skolan i Hyvinge
43 349 Sunnanbergs skola
44 388 Övermark skola
45 386 Östersundom skola
46 299 Kirjala skola
47 372 Tölby-Vikby skola
48 374 Vendlaskolan
49 291 Isnäs skola
50 308 Kotka Svenska Samskola
51 378 Virkby skola (2)
52 336 Pojo kyrkoby skola (2)
53 389 Övermark skola (2)
54 323 Molpe skola (2)
55 352 Svenska skolan i Hyvinge (2)
56 312 Kullo skola (2)
57 309 Kotka Svenska Samskola (2)
58 361 Såka skola (2)
59 369 Tessjö skola (2)
60 366 Taklax skola (2)
61 275 Borgby skola (2)
62 300 Kirjala skola (2)
63 284 Grännäs skola (2)
64 289 Hindhår skola (2)
65 304 Klemetskog skola (2)
66 326 Norra Paipis skola (2)
67 370 Tessjö skola (3)
68 324 Molpe skola (3)
69 339 Pörtom skola (3)
70 285 Grännäs skola (3)
71 385 Yttermark skola (3)
72 305 Klemetskog skola (3)
73 298 Kaskö svenska skola (3)
74 301 Kirjala skola (3)
75 353 Svenska skolan i Hyvinge (3)
76 313 Kullo skola (3)
77 390 Övermark skola (3)
78 391 Övermark skola (4)
79 302 Kirjala skola (4)

8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4

Försök

20 heat

159 lag

Heat 1 upprop klockan 15:15, start klockan 15:35
1 242 Yttermalax skola (2)
2 251 Zacharias Topeliusskolan (2)
3 27 Cygnaeus skola
4 186 Smedsby-Böle skola (2)
5 86 Katarinaskolan
6 1 Alberga skola
7 44 Finno skola
8 34 Dickursby skola
Heat 2 upprop klockan 15:18, start klockan 15:38
1 394 Lotilan koulu (3)
2 99 Kvarnbackens skola (2)
3 114 Malms skola
4 326 Norra Paipis skola (2)
5 17 Brändö lågstadieskola
6 308 Kotka Svenska Samskola
7 178 Sjökulla skola
8 143 Norra Korsholms skola
Heat 3 upprop klockan 15:21, start klockan 15:41
1 41 Eklöfska skola (3)
2 112 Lagstads skola (2)
3 147 Näs skola
4 135 Månsas lågstadieskola (2)
5 173 Sirkkala skola
6 383 Yttermark skola
7 325 Norra Paipis skola
8 170 Kyrkoby skola
Heat 4 upprop klockan 15:24, start klockan 15:44
1 129 Minervaskolan (3)
2 96 Kungsgårdsskolan (2)
3 299 Kirjala skola
4 393 Lotilan koulu (2)
5 159 S:t Karins svenska skola
6 235 Winellska skolan
7 372 Tölby-Vikby skola
8 176 Sjundeå svenska skola
Heat 5 upprop klockan 15:27, start klockan 15:47
1 84 Karamalmens skola (3)
2 169 Seminarieskolan (2)
3 46 Forsby skola
4 18 Brändö lågstadieskola (2)
5 36 Drumsö lågstadieskola
6 332 Pjelax skola
7 31 Degerö lågstadieskola
8 50 Gerby skola
Heat 6 upprop klockan 15:30, start klockan 15:50
1 64 Grundskolan Norsen (3)
2 11 Bobäcks skola (2)
3 181 Skräbböle skola
4 120 Mattlidens skola (2)
5 98 Kvarnbackens skola
6 282 Degerby skola
7 318 Kyrkoby Skola, Vanda
8 5 Amosparkens skola
Heat 7 upprop klockan 15:33, start klockan 15:53
1 121 Mattlidens skola (3)
2 137 Mårtensdals skola (2)
3 355 Lahden ruotsinkielinen koulu
4 63 Grundskolan Norsen (2)
5 223 Vindängens skola
6 362 Södra Paipis skola
7 127 Minervaskolan
8 39 Eklöfska skola
Heat 8 upprop klockan 15:36, start klockan 15:56
1 232 Vårberga skola (3)
2 83 Karamalmens skola (2)
3 13 Botby grundskola
4 28 Cygnaeus skola (2)
5 62 Grundskolan Norsen
6 392 Lotilan koulu
7 109 Kyrkostrands skola
8 90 Kottby Lågstadieskola
Heat 9 upprop klockan 15:39, start klockan 15:59
1 76 Hoplaxskolan (3)
2 231 Vårberga skola (2)
3 293 Kapellby skola
4 35 Dickursby skola (2)
5 197 Storängens skola
6 194 Stenbackens skola
7 250 Zacharias Topeliusskolan
8 202 Strömborgska skola
Heat 10 upprop klockan 15:42, start klockan 16:02
1 252 Zacharias Topeliusskolan (3)
2 174 Sirkkala skola (2)
3 110 Lagmans skola
4 160 S:t Karins svenska skola (2)
5 53 Granhultsskolan
6 258 Åshöjdens grundskola
7 358 Sävträsk skola
8 365 Taklax skola
Heat 11 upprop klockan 15:45, start klockan 16:05
1 100 Kvarnbackens skola (3)
2 75 Hoplaxskolan (2)
3 107 Kyrkfjärdens skola
4 203 Strömborgska skola (2)
5 212 Söderkulla skola
6 351 Svenska skolan i Hyvinge
7 88 Koskeby skola
8 140 Nordsjö lågstadieskola
Heat 12 upprop klockan 15:48, start klockan 16:08
1 77 Hoplaxskolan (4)
2 141 Nordsjö lågstadieskola (2)
3 230 Vårberga skola
4 195 Stenbackens skola (2)
5 219 Vikinga skola
6 291 Isnäs skola
7 95 Kungsgårdsskolan
8 270 Uomarinteenkoulu
Heat 13 upprop klockan 15:51, start klockan 16:11
1 65 Grundskolan Norsen (4)
2 177 Sjundeå svenska skola (2)
3 266 Leppätien koulu
4 271 Uomarinteenkoulu (2)
5 136 Mårtensdals skola
6 263 Övermalax skola
7 183 Smedsby skola
8 188 Solf skola
Heat 14 upprop klockan 15:54, start klockan 16:14
1 42 Eklöfska skola (4)
2 81 Höjdens skola (2)
3 277 Boxby skola
4 198 Storängens skola (2)
5 216 Vasa övningsskola
6 322 Molpe skola
7 260 Österby skola
8 71 Hangö centralskola
Heat 15 upprop klockan 15:57, start klockan 16:17
1 101 Kvarnbackens skola (4)
2 128 Minervaskolan (2)
3 386 Östersundom skola
4 115 Malms skola (2)
5 119 Mattlidens skola
6 80 Höjdens skola
7 30 Dalsbruks skola
8 272 Billnäs skola
Heat 16 upprop klockan 16:00, start klockan 16:20
1 130 Minervaskolan (4)
2 171 Kyrkoby skola (2)
3 125 Mikaelskolan
4 40 Eklöfska skola (2)
5 82 Karamalmens skola
6 74 Hoplaxskolan
7 306 Korsnäs kby skola
8 168 Seminarieskolan
Heat 17 upprop klockan 16:03, start klockan 16:23
1 78 Hoplaxskolan (5)
2 213 Söderkulla skola (2)
3 158 Helsingfors Rudolf Steiner -skola
4 224 Vindängens skola (2)
5 12 Bonäs-Vestersundsby skola
6 382 Västersundoms skola
7 341 Rödskogs skola
8 48 Generalshagens skola
Heat 18 upprop klockan 16:06, start klockan 16:26
1 66 Grundskolan Norsen (5)
2 87 Katarinaskolan (2)
3 91 Kottby Lågstadieskola (2)
4 72 Hangö centralskola (2)
5 131 Mosebacke skola
6 241 Yttermalax skola
7 311 Kullo skola
8 192 Staffansby lågstadieskola
Heat 19 upprop klockan 16:09, start klockan 16:29
1 79 Hoplaxskolan (6)
2 333 Pjelax skola (2)
3 264 Övermalax skola (2)
4 236 Winellska skolan (2)
5 10 Bobäcks skola
6 342 Salpar skola
7 3 Albert Edelfelts skola / Språkbadet
8 134 Månsas lågstadieskola
Heat 20 upprop klockan 16:12, start klockan 16:32
2 132 Mosebacke skola (2)
3 49 Generalshagens skola (2)
4 54 Granhultsskolan (2)
5 111 Lagstads skola
6 185 Smedsby-Böle skola
7 191 Språkbadsskolan
8 286 Gumbostrands skola

5 x 50 m tillsammans grundskolor årskurserna 1 - 6

Final

1 heat

3 lag

Heat 1 upprop klockan 16:20, start klockan 16:40
1 165 Sannäs skola
2 69 Haga skola
3 192 Staffansby lågstadieskola

Gatustafett 8-manna mixed grundskolor årskurserna 1 - 6

Final

2 heat

169 lag

Heat 1 upprop klockan 16:40, start klockan 17:05
1 70 Haga skola (2)
2 6 Amosparkens skola (2)
3 128 Minervaskolan (2)
4 248 Ytternäs lågstadium (2)
5 169 Seminarieskolan (2)
6 20 Centralskolan (2)
7 139 Nedervetil skola (2)
8 104 Kvevlax lärcenter (2)
9 198 Storängens skola (2)
10 236 Winellska skolan (2)
11 228 Västra Närpes skola (2)
12 132 Mosebacke skola (2)
13 54 Granhultsskolan (2)
14 49 Generalshagens skola (2)
15 89 Koskeby skola (2)
16 171 Kyrkoby skola (2)
17 45 Finno skola (2)
18 150 Oxhamns skola (2)
19 201 Strandnäs skola (2)
20 231 Vårberga skola (2)
21 166 Sannäs skola (2)
22 254 Zachariasskolan (2)
23 160 S:t Karins svenska skola (2)
24 9 Björneborgs svenska samskola (2)
25 14 Botby grundskola (2)
26 144 Norra Korsholms skola (2)
27 75 Hoplaxskolan (2)
28 148 Näs skola (2)
29 220 Vikinga skola (2)
30 91 Kottby Lågstadieskola (2)
31 22 Centrumskolan (2)
32 163 Sandsund skola (2)
33 135 Månsas lågstadieskola (2)
34 224 Vindängens skola (2)
35 96 Kungsgårdsskolan (2)
36 72 Hangö centralskola (2)
37 155 Risö skola (2)
38 11 Bobäcks skola (2)
39 58 Gripsholmsskolan (2)
40 112 Lagstads skola (2)
41 124 Maxmo Kyrkoby skola (2)
42 32 Degerö lågstadieskola (2)
43 120 Mattlidens skola (2)
44 217 Vasa övningsskola (2)
45 210 Svenska samskolan i Tammerfors (2)
46 206 Sundom skola (2)
47 179 Sjökulla skola (2)
48 51 Gerby skola (2)
49 271 Uomarinteenkoulu (2)
50 195 Stenbackens skola (2)
51 267 Leppätien koulu (2)
52 186 Smedsby-Böle skola (2)
53 174 Sirkkala skola (2)
54 242 Yttermalax skola (2)
55 161 S:t Karins svenska skola (3)
56 243 Yttermalax skola (3)
57 268 Leppätien koulu (3)
58 218 Vasa övningsskola (3)
59 225 Vindängens skola (3)
60 121 Mattlidens skola (3)
61 7 Amosparkens skola (3)
62 172 Kyrkoby skola (3)
63 196 Stenbackens skola (3)
64 76 Hoplaxskolan (3)
65 55 Granhultsskolan (3)
66 145 Norra Korsholms skola (3)
67 187 Smedsby-Böle skola (3)
68 133 Mosebacke skola (3)
69 59 Gripsholmsskolan (3)
70 199 Storängens skola (3)
71 56 Granhultsskolan (4)
72 77 Hoplaxskolan (4)
73 146 Norra Korsholms skola (4)
74 226 Vindängens skola (4)
75 78 Hoplaxskolan (5)
76 79 Hoplaxskolan (6)

6 x 60 m mixed Undervisning per verksamhetsområde grundskolor årskurserna 1 - 6

Final

1 heat

2 lag

Heat 1 upprop klockan 17:15, start klockan 17:30
1 1 Zacharias Topeliusskolan
2 2 Zacharias Topeliusskolan (2)

6 x 60 m mixed Undervisning per verksamhetsområde grundskolor årskurserna 7 - 9

Final

1 heat

3 lag

Heat 1 upprop klockan 17:20, start klockan 17:35
1 1 Korsholms högstadium
2 2 Kyrkostrands skola
3 3 Zacharias Topeliusskolan

6 x 60 m mixed Undervisning per verksamhetsområde andra stadiet

Final

1 heat

1 lag

Heat 1 upprop klockan 17:20, start klockan 17:35
4 4 Optima

Gatustafett 8-manna mixed grundskolor årskurserna 1 - 6 (forts. heat 2/2)

Final

2 heat

169 lag

Heat 2 upprop klockan 17:25, start klockan 17:50
1 216 Vasa övningsskola
2 5 Amosparkens skola
3 197 Storängens skola
4 21 Centrumskolan
5 205 Sundom skola
6 53 Granhultsskolan
7 149 Oxhamns skola
8 131 Mosebacke skola
9 168 Seminarieskolan
10 86 Katarinaskolan
11 223 Vindängens skola
12 74 Hoplaxskolan
13 253 Zachariasskolan
14 241 Yttermalax skola
15 114 Malms skola
16 235 Winellska skolan
17 119 Mattlidens skola
18 222 Villa skola
19 258 Åshöjdens grundskola
20 31 Degerö lågstadieskola
21 8 Björneborgs svenska samskola
22 36 Drumsö lågstadieskola
23 19 Centralskolan
24 34 Dickursby skola
25 71 Hangö centralskola
26 10 Bobäcks skola
27 111 Lagstads skola
28 125 Mikaelskolan
29 39 Eklöfska skola
30 123 Maxmo Kyrkoby skola
31 80 Höjdens skola
32 50 Gerby skola
33 202 Strömborgska skola
34 159 S:t Karins svenska skola
35 134 Månsas lågstadieskola
36 46 Forsby skola
37 95 Kungsgårdsskolan
38 209 Svenska samskolan i Tammerfors
39 151 Purmo skola
40 13 Botby grundskola
41 69 Haga skola
42 170 Kyrkoby skola
43 3 Albert Edelfelts skola / Språkbadet
44 147 Näs skola
45 154 Risö skola
46 239 Ytteresse skola
47 181 Skräbböle skola
48 185 Smedsby-Böle skola
49 162 Sandsund skola
50 24 Chydenius skola
51 67 Grundskolan Norsen
52 30 Dalsbruks skola
53 200 Strandnäs skola
54 212 Söderkulla skola
55 57 Gripsholmsskolan
56 183 Smedsby skola
57 176 Sjundeå svenska skola
58 230 Vårberga skola
59 27 Cygnaeus skola
60 127 Minervaskolan
61 98 Kvarnbackens skola
62 113 Lappfjärd skola
63 194 Stenbackens skola
64 138 Nedervetil skola
65 107 Kyrkfjärdens skola
66 88 Koskeby skola
67 38 Eckerö lågstadium
68 214 Terjärv skola
69 136 Mårtensdals skola
70 103 Kvevlax lärcenter
71 90 Kottby Lågstadieskola
72 219 Vikinga skola
73 153 Pyttis svenska skola
74 82 Karamalmens skola
75 270 Uomarinteenkoulu
76 247 Ytternäs lågstadium
77 143 Norra Korsholms skola
78 173 Sirkkala skola
79 188 Solf skola
80 44 Finno skola
81 48 Generalshagens skola
82 265 Övernäs skola
83 93 Kristinestads skola
84 140 Nordsjö lågstadieskola
85 158 Helsingfors Rudolf Steiner -skola
86 165 Sannäs skola
87 263 Övermalax skola
88 266 Leppätien koulu
89 192 Staffansby lågstadieskola
90 178 Sjökulla skola
91 262 Överesse skola
92 227 Västra Närpes skola
93 260 Österby skola

5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6

Försök

15 heat

120 lag

Heat 1 upprop klockan 18:15, start klockan 18:30
1 385 Yttermark skola (3)
2 380 Virkby skola (4)
3 287 Gumbostrands skola (2)
4 279 Boxby skola (3)
5 306 Korsnäs kby skola
6 360 Såka skola
7 392 Lotilan koulu
8 352 Svenska skolan i Hyvinge (2)
Heat 2 upprop klockan 18:18, start klockan 18:33
1 379 Virkby skola (3)
2 391 Övermark skola (4)
3 319 Kyrkoby Skola, Vanda (2)
4 330 Petalax skola (3)
5 293 Kapellby skola
6 335 Pojo kyrkoby skola
7 311 Kullo skola
8 366 Taklax skola (2)
Heat 3 upprop klockan 18:21, start klockan 18:36
1 301 Kirjala skola (3)
2 371 Tessjö skola (4)
3 384 Yttermark skola (2)
4 357 Lahden ruotsinkielinen koulu (3)
5 332 Pjelax skola
6 288 Hindhår skola
7 341 Rödskogs skola
8 359 Sävträsk skola (2)
Heat 4 upprop klockan 18:24, start klockan 18:39
1 295 Kapellby skola (3)
2 302 Kirjala skola (4)
3 369 Tessjö skola (2)
4 285 Grännäs skola (3)
5 337 Pörtom skola
6 308 Kotka Svenska Samskola
7 386 Östersundom skola
8 333 Pjelax skola (2)
Heat 5 upprop klockan 18:27, start klockan 18:42
1 339 Pörtom skola (3)
2 395 Lotilan koulu (4)
3 378 Virkby skola (2)
4 363 Södra Paipis skola (2)
5 365 Taklax skola
6 347 Solbrinkens skola
7 355 Lahden ruotsinkielinen koulu
8 284 Grännäs skola (2)
Heat 6 upprop klockan 18:30, start klockan 18:45
1 394 Lotilan koulu (3)
2 317 Kyrkbackens skola (4)
3 329 Petalax skola (2)
4 294 Kapellby skola (2)
5 368 Tessjö skola
6 372 Tölby-Vikby skola
7 299 Kirjala skola
8 376 Vichtis svenska skola (2)
Heat 7 upprop klockan 18:33, start klockan 18:48
1 310 Kotka Svenska Samskola (3)
2 331 Petalax skola (4)
3 389 Övermark skola (2)
4 300 Kirjala skola (2)
5 272 Billnäs skola
6 375 Vichtis svenska skola
7 381 Västerby skola
8 344 Snappertuna skola (2)
Heat 8 upprop klockan 18:36, start klockan 18:51
1 290 Hindhår skola (3)
2 354 Svenska skolan i Hyvinge (4)
3 336 Pojo kyrkoby skola (2)
4 297 Kaskö svenska skola (2)
5 342 Salpar skola
6 349 Sunnanbergs skola
7 283 Grännäs skola
8 387 Östersundom skola (2)
Heat 9 upprop klockan 18:39, start klockan 18:54
1 367 Taklax skola (3)
2 321 Kyrkoby Skola, Vanda (4)
3 373 Tölby-Vikby skola (2)
4 323 Molpe skola (2)
5 314 Kyrkbackens skola
6 388 Övermark skola
7 280 Bäckby skola
8 273 Billnäs skola (2)
Heat 10 upprop klockan 18:42, start klockan 18:57
1 316 Kyrkbackens skola (3)
2 340 Pörtom skola (4)
3 281 Bäckby skola (2)
4 361 Såka skola (2)
5 322 Molpe skola
6 358 Sävträsk skola
7 382 Västersundoms skola
8 275 Borgby skola (2)
Heat 11 upprop klockan 18:45, start klockan 19:00
1 353 Svenska skolan i Hyvinge (3)
2 364 Södra Paipis skola (3)
3 350 Sunnanbergs skola (2)
4 326 Norra Paipis skola (2)
5 328 Petalax skola
6 296 Kaskö svenska skola
7 291 Isnäs skola
8 278 Boxby skola (2)
Heat 12 upprop klockan 18:48, start klockan 19:03
1 390 Övermark skola (3)
2 327 Norra Paipis skola (3)
3 292 Isnäs skola (2)
4 315 Kyrkbackens skola (2)
5 282 Degerby skola
6 274 Borgby skola
7 318 Kyrkoby Skola, Vanda
8 309 Kotka Svenska Samskola (2)
Heat 13 upprop klockan 18:51, start klockan 19:06
1 370 Tessjö skola (3)
2 305 Klemetskog skola (3)
3 312 Kullo skola (2)
4 338 Pörtom skola (2)
5 277 Boxby skola
6 346 Socklot skola
7 374 Vendlaskolan
8 356 Lahden ruotsinkielinen koulu (2)
Heat 14 upprop klockan 18:54, start klockan 19:09
1 276 Borgby skola (3)
2 334 Pjelax skola (3)
3 289 Hindhår skola (2)
4 304 Klemetskog skola (2)
5 362 Södra Paipis skola
6 286 Gumbostrands skola
7 343 Snappertuna skola
8 377 Virkby skola
Heat 15 upprop klockan 18:57, start klockan 19:12
1 320 Kyrkoby Skola, Vanda (3)
2 345 Snappertuna skola (3)
3 393 Lotilan koulu (2)
4 307 Korsnäs kby skola (2)
5 303 Klemetskog skola
6 383 Yttermark skola
7 351 Svenska skolan i Hyvinge
8 325 Norra Paipis skola

5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6

Försök

27 heat

213 lag

Heat 1 upprop klockan 19:05, start klockan 19:20
1 116 Malms skola (3)
2 193 Staffansby lågstadieskola (2)
3 132 Mosebacke skola (2)
4 210 Svenska samskolan i Tammerfors (2)
5 149 Oxhamns skola
6 178 Sjökulla skola
7 147 Näs skola
8 267 Leppätien koulu (2)
Heat 2 upprop klockan 19:08, start klockan 19:23
1 229 Västra Närpes skola (3)
2 169 Seminarieskolan (2)
3 75 Hoplaxskolan (2)
4 99 Kvarnbackens skola (2)
5 57 Gripsholmsskolan
6 262 Överesse skola
7 50 Gerby skola
8 81 Höjdens skola (2)
Heat 3 upprop klockan 19:11, start klockan 19:26
1 105 Kvevlax lärcenter (3)
2 166 Sannäs skola (2)
3 112 Lagstads skola (2)
4 141 Nordsjö lågstadieskola (2)
5 176 Sjundeå svenska skola
6 19 Centralskolan
7 36 Drumsö lågstadieskola
8 89 Koskeby skola (2)
Heat 4 upprop klockan 19:14, start klockan 19:29
1 23 Centrumskolan (3)
2 220 Vikinga skola (2)
3 9 Björneborgs svenska samskola (2)
4 14 Botby grundskola (2)
5 143 Norra Korsholms skola
6 151 Purmo skola
7 114 Malms skola
8 160 S:t Karins svenska skola (2)
Heat 5 upprop klockan 19:19, start klockan 19:32
1 268 Leppätien koulu (3)
2 150 Oxhamns skola (2)
3 4 Albert Edelfelts skola / Språkbadet (2)
4 120 Mattlidens skola (2)
5 183 Smedsby skola
6 239 Ytteresse skola
7 170 Kyrkoby skola
8 91 Kottby Lågstadieskola (2)
Heat 6 upprop klockan 19:20, start klockan 19:35
1 204 Strömborgska skola (3)
2 242 Yttermalax skola (2)
3 47 Forsby skola (2)
4 128 Minervaskolan (2)
5 107 Kyrkfjärdens skola
6 209 Svenska samskolan i Tammerfors
7 208 Svenska Privatskolan i Uleåborg
8 51 Gerby skola (2)
Heat 7 upprop klockan 19:23, start klockan 19:38
1 15 Botby grundskola (3)
2 184 Smedsby skola (2)
3 217 Vasa övningsskola (2)
4 126 Mikaelskolan (2)
5 119 Mattlidens skola
6 138 Nedervetil skola
7 69 Haga skola
8 171 Kyrkoby skola (2)
Heat 8 upprop klockan 19:26, start klockan 19:41
1 76 Hoplaxskolan (3)
2 224 Vindängens skola (2)
3 45 Finno skola (2)
4 139 Nedervetil skola (2)
5 86 Katarinaskolan
6 17 Brändö lågstadieskola
7 212 Söderkulla skola
8 248 Ytternäs lågstadium (2)
Heat 9 upprop klockan 19:29, start klockan 19:44
1 84 Karamalmens skola (3)
2 271 Uomarinteenkoulu (2)
3 228 Västra Närpes skola (2)
4 163 Sandsund skola (2)
5 216 Vasa övningsskola
6 192 Staffansby lågstadieskola
7 134 Månsas lågstadieskola
8 240 Ytteresse skola (2)
Heat 10 upprop klockan 19:32, start klockan 19:47
1 237 Winellska skolan (3)
2 115 Malms skola (2)
3 254 Zachariasskolan (2)
4 35 Dickursby skola (2)
5 219 Vikinga skola
6 80 Höjdens skola
7 103 Kvevlax lärcenter
8 179 Sjökulla skola (2)
Heat 11 upprop klockan 19:35, start klockan 19:50
1 156 Risö skola (3)
2 52 Gerby skola (3)
3 148 Näs skola (2)
4 174 Sirkkala skola (2)
5 223 Vindängens skola
6 200 Strandnäs skola
7 13 Botby grundskola
8 104 Kvevlax lärcenter (2)
Heat 12 upprop klockan 19:38, start klockan 19:53
1 221 Vikinga skola (3)
2 121 Mattlidens skola (3)
3 144 Norra Korsholms skola (2)
4 6 Amosparkens skola (2)
5 10 Bobäcks skola
6 241 Yttermalax skola
7 247 Ytternäs lågstadium
8 205 Sundom skola
Heat 13 upprop klockan 19:41, start klockan 19:56
1 145 Norra Korsholms skola (3)
2 175 Sirkkala skola (3)
3 22 Centrumskolan (2)
4 108 Kyrkfjärdens skola (2)
5 90 Kottby Lågstadieskola
6 153 Pyttis svenska skola
7 202 Strömborgska skola
8 39 Eklöfska skola
Heat 14 upprop klockan 19:44, start klockan 19:59
1 41 Eklöfska skola (3)
2 29 Cygnaeus skola (3)
3 25 Chydenius skola (2)
4 261 Österby skola (2)
5 5 Amosparkens skola
6 95 Kungsgårdsskolan
7 165 Sannäs skola
8 34 Dickursby skola
Heat 15 upprop klockan 19:47, start klockan 20:02
1 255 Zachariasskolan (3)
2 73 Hangö centralskola (3)
3 231 Vårberga skola (2)
4 124 Maxmo Kyrkoby skola (2)
5 46 Forsby skola
6 188 Solf skola
7 88 Koskeby skola
8 53 Granhultsskolan
Heat 16 upprop klockan 19:50, start klockan 20:05
1 78 Hoplaxskolan (5)
2 55 Granhultsskolan (3)
3 58 Gripsholmsskolan (2)
4 70 Haga skola (2)
5 197 Storängens skola
6 21 Centrumskolan
7 158 Helsingfors Rudolf Steiner -skola
8 173 Sirkkala skola
Heat 17 upprop klockan 19:53, start klockan 20:08
1 16 Botby grundskola (4)
2 33 Degerö lågstadieskola (3)
3 206 Sundom skola (2)
4 186 Smedsby-Böle skola (2)
5 222 Villa skola
6 113 Lappfjärd skola
7 258 Åshöjdens grundskola
8 253 Zachariasskolan
Heat 18 upprop klockan 19:56, start klockan 20:11
1 60 Gripsholmsskolan (4)
2 92 Kottby Lågstadieskola (3)
3 236 Winellska skolan (2)
4 2 Alberga skola (2)
5 198 Storängens skola (2)
6 44 Finno skola
7 270 Uomarinteenkoulu
8 24 Chydenius skola
Heat 19 upprop klockan 19:59, start klockan 20:14
1 77 Hoplaxskolan (4)
2 100 Kvarnbackens skola (3)
3 83 Karamalmens skola (2)
4 213 Söderkulla skola (2)
5 260 Österby skola
6 3 Albert Edelfelts skola / Språkbadet
7 168 Seminarieskolan
8 162 Sandsund skola
Heat 20 upprop klockan 20:02, start klockan 20:17
1 117 Malms skola (4)
2 243 Yttermalax skola (3)
3 203 Strömborgska skola (2)
4 72 Hangö centralskola (2)
5 235 Winellska skolan
6 1 Alberga skola
7 8 Björneborgs svenska samskola
8 263 Övermalax skola
Heat 21 upprop klockan 20:05, start klockan 20:20
1 244 Yttermalax skola (4)
2 218 Vasa övningsskola (3)
3 201 Strandnäs skola (2)
4 264 Övermalax skola (2)
5 159 S:t Karins svenska skola
6 31 Degerö lågstadieskola
7 265 Övernäs skola
8 127 Minervaskolan
Heat 22 upprop klockan 20:08, start klockan 20:23
1 146 Norra Korsholms skola (4)
2 59 Gripsholmsskolan (3)
3 32 Degerö lågstadieskola (2)
4 11 Bobäcks skola (2)
5 111 Lagstads skola
6 71 Hangö centralskola
7 194 Stenbackens skola
8 181 Skräbböle skola
Heat 23 upprop klockan 20:11, start klockan 20:26
1 61 Gripsholmsskolan (5)
2 133 Mosebacke skola (3)
3 189 Solf skola (2)
4 195 Stenbackens skola (2)
5 27 Cygnaeus skola
6 136 Mårtensdals skola
7 67 Grundskolan Norsen
8 140 Nordsjö lågstadieskola
Heat 24 upprop klockan 20:14, start klockan 20:29
1 238 Winellska skolan (4)
2 207 Sundom skola (3)
3 182 Skräbböle skola (2)
4 68 Grundskolan Norsen (2)
5 48 Generalshagens skola
6 74 Hoplaxskolan
7 227 Västra Närpes skola
8 266 Leppätien koulu
Heat 25 upprop klockan 20:17, start klockan 20:32
2 211 Svenska samskolan i Tammerfors (3)
3 135 Månsas lågstadieskola (2)
4 155 Risö skola (2)
5 185 Smedsby-Böle skola
6 123 Maxmo Kyrkoby skola
7 82 Karamalmens skola
8 230 Vårberga skola
Heat 26 upprop klockan 20:20, start klockan 20:35
2 190 Solf skola (3)
3 28 Cygnaeus skola (2)
4 40 Eklöfska skola (2)
5 98 Kvarnbackens skola
6 131 Mosebacke skola
7 154 Risö skola
8 214 Terjärv skola
Heat 27 upprop klockan 20:23, start klockan 20:38
2 142 Nordsjö lågstadieskola (3)
3 54 Granhultsskolan (2)
4 18 Brändö lågstadieskola (2)
5 38 Eckerö lågstadium
6 30 Dalsbruks skola
7 93 Kristinestads skola
8 125 Mikaelskolan

lör 18.5.2024

Dubbel svensk stafett mixed årskurserna 7 - 9

Försök

6 heat

48 lag

Heat 1 upprop klockan 08:15, start klockan 08:30
1 2 Björneborgs svenska samskola (2)
2 53 Kyrkby högstadium (3)
3 48 Kungsvägens skola
4 40 Karis svenska högstadium (2)
5 109 Winellska skolan
6 13 Donnerska skolan
7 66 Mattlidens skola
8 61 Lyceiparkens skola
Heat 2 upprop klockan 08:23, start klockan 08:38
1 26 Hagelstamska skolan (2)
2 111 Winellska skolan (3)
3 38 Höjdens skola
4 44 Korsholms högstadium
5 118 Ådalens skola
6 81 S:t Olofsskolan
7 56 Källhagens skola
8 79 Helsingfors Rudolf Steiner -skola
Heat 3 upprop klockan 08:31, start klockan 08:46
1 82 S:t Olofsskolan (2)
2 125 Övernäs skola (3)
3 27 Hangö högstadium
4 72 Närpes högstadieskola
5 4 Borgaregatans skola
6 117 Zachariasskolan (2)
7 93 Strandnäs skola
8 120 Åshöjdens grundskola
Heat 4 upprop klockan 08:39, start klockan 08:54
1 124 Övernäs skola (2)
2 94 Strandnäs skola (2)
3 86 Sarlinska skolan
4 58 Lagstads skola
5 103 Tegengrenskolan
6 116 Zachariasskolan
7 30 Helsinge skola
8 19 Godby högstadium
Heat 5 upprop klockan 08:47, start klockan 09:02
1 73 Närpes högstadieskola (2)
2 110 Winellska skolan (2)
3 1 Björneborgs svenska samskola
4 25 Hagelstamska skolan
5 76 Oxhamns skola
6 105 Vasa övningsskola
7 39 Karis svenska högstadium
8 46 Kristinestads högstadieskola
Heat 6 upprop klockan 08:55, start klockan 09:10
1 77 Oxhamns skola (2)
2 52 Kyrkby högstadium (2)
3 123 Övernäs skola
4 5 Botby grundskola
5 22 Grundskolan Norsen
6 16 Ekenäs högstadieskola
7 51 Kyrkby högstadium
8 90 Storängens skola

4 x 100 m flickor andra stadiet

Försök

5 heat

37 lag

Heat 1 upprop klockan 09:07, start klockan 09:22
1 6 Brändö gymnasium (3)
2 10 Gymnasiet Grankulla samskola (2)
3 36 Sibbo gymnasium
4 45 Vasa övningsskola (2)
5 15 Jakobstads gymnasium
6 20 Karleby svenska gymnasium
7 11 Gymnasiet Lärkan
8 50 Yrkesakademin i Österbotten
Heat 2 upprop klockan 09:10, start klockan 09:25
1 17 Jakobstads gymnasium (3)
2 31 Närpes gymnasium (2)
3 39 Topeliusgymnasiet i Nykarleby
4 5 Brändö gymnasium (2)
5 47 Vörå samgymnasium
6 27 Kyrkslätts gymnasium
7 1 Björneborgs svenska samskola
8 14 Hangö gymnasium
Heat 3 upprop klockan 09:13, start klockan 09:28
2 22 Katedralskolan i Åbo (2)
3 52 Ålands lyceum
4 16 Jakobstads gymnasium (2)
5 9 Gymnasiet Grankulla samskola
6 3 Borgå Gymnasium
7 41 Tölö gymnasium
8 44 Vasa övningsskola
Heat 4 upprop klockan 09:16, start klockan 09:31
2 12 Gymnasiet Lärkan (2)
3 18 Karis-Billnäs gymnasium
4 48 Vörå samgymnasium (2)
5 4 Brändö gymnasium
6 30 Närpes gymnasium
7 33 Pargas svenska gymnasium
8 34 Pedersöre gymnasium
Heat 5 upprop klockan 09:19, start klockan 09:34
2 42 Tölö gymnasium (2)
3 43 Vasa gymnasium
4 13 Gymnasiet i Petalax
5 7 Ekenäs gymnasium
6 28 Mattlidens gymnasium
7 25 Kronoby gymnasium
8 21 Katedralskolan i Åbo

4 x 100 m pojkar andra stadiet

Försök

5 heat

40 lag

Heat 1 upprop klockan 09:25, start klockan 09:40
1 29 Mattlidens gymnasium (2)
2 19 Karis-Billnäs gymnasium (2)
3 39 Topeliusgymnasiet i Nykarleby
4 2 Björneborgs svenska samskola (2)
5 47 Vörå samgymnasium
6 30 Närpes gymnasium
7 37 Solvalla Idrottsinstitut
8 13 Gymnasiet i Petalax
Heat 2 upprop klockan 09:28, start klockan 09:43
1 53 Ålands lyceum (2)
2 32 Närpes gymnasium (3)
3 1 Björneborgs svenska samskola
4 43 Vasa gymnasium
5 15 Jakobstads gymnasium
6 36 Sibbo gymnasium
7 35 Helsingfors Rudolf Steiner -skola
8 14 Hangö gymnasium
Heat 3 upprop klockan 09:31, start klockan 09:46
1 31 Närpes gymnasium (2)
2 5 Brändö gymnasium (2)
3 3 Borgå Gymnasium
4 51 Yrkesinstitutet Prakticum
5 28 Mattlidens gymnasium
6 10 Gymnasiet Grankulla samskola (2)
7 25 Kronoby gymnasium
8 41 Tölö gymnasium
Heat 4 upprop klockan 09:34, start klockan 09:49
1 26 Kronoby gymnasium (2)
2 54 Ålands lyceum (3)
3 46 Virkby gymnasium
4 11 Gymnasiet Lärkan
5 7 Ekenäs gymnasium
6 48 Vörå samgymnasium (2)
7 23 Korsholms gymnasium
8 44 Vasa övningsskola
Heat 5 upprop klockan 09:40, start klockan 09:55
1 24 Korsholms gymnasium (2)
2 8 Ekenäs gymnasium (2)
3 4 Brändö gymnasium
4 52 Ålands lyceum
5 9 Gymnasiet Grankulla samskola
6 27 Kyrkslätts gymnasium
7 20 Karleby svenska gymnasium
8 18 Karis-Billnäs gymnasium

5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6 (efter resultat från försöksheaten)

Semifinal

3 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 09:49, start klockan 10:04
Heat 2 upprop klockan 09:52, start klockan 10:07
Heat 3 upprop klockan 09:55, start klockan 10:10

5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6 (efter resultat från försöksheaten)

Semifinal

3 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 09:59, start klockan 10:14
Heat 2 upprop klockan 10:02, start klockan 10:17
Heat 3 upprop klockan 10:05, start klockan 10:20

5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6 (efter resultat från försöksheaten)

Semifinal

3 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 10:09, start klockan 10:24
Heat 2 upprop klockan 10:12, start klockan 10:27
Heat 3 upprop klockan 10:15, start klockan 10:30

8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4 (efter resultat från försöksheaten)

Semifinal

3 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 10:21, start klockan 10:36
Heat 2 upprop klockan 10:24, start klockan 10:39
Heat 3 upprop klockan 10:27, start klockan 10:42

4 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9

Försök

12 heat

91 lag

Heat 1 upprop klockan 10:33, start klockan 10:48
1 69 Mattlidens skola (4)
2 111 Winellska skolan (3)
3 121 Åshöjdens grundskola (2)
4 92 Storängens skola (3)
5 16 Ekenäs högstadieskola
6 82 S:t Olofsskolan (2)
7 5 Botby grundskola
8 124 Övernäs skola (2)
Heat 2 upprop klockan 10:36, start klockan 10:51
1 126 Övernäs skola (4)
2 24 Grundskolan Norsen (3)
3 77 Oxhamns skola (2)
4 101 Sursik skola (3)
5 90 Storängens skola
6 81 S:t Olofsskolan
7 19 Godby högstadium
8 52 Kyrkby högstadium (2)
Heat 3 upprop klockan 10:39, start klockan 10:54
1 108 Vasa övningsskola (4)
2 74 Närpes högstadieskola (3)
3 40 Karis svenska högstadium (2)
4 83 S:t Olofsskolan (3)
5 91 Storängens skola (2)
6 123 Övernäs skola
7 61 Lyceiparkens skola
8 17 Ekenäs högstadieskola (2)
Heat 4 upprop klockan 10:42, start klockan 10:57
1 112 Winellska skolan (4)
2 78 Oxhamns skola (3)
3 73 Närpes högstadieskola (2)
4 125 Övernäs skola (3)
5 4 Borgaregatans skola
6 25 Hagelstamska skolan
7 22 Grundskolan Norsen
8 20 Godby högstadium (2)
Heat 5 upprop klockan 10:45, start klockan 11:00
1 75 Närpes högstadieskola (4)
2 29 Hangö högstadium (3)
3 119 Ådalens skola (2)
4 68 Mattlidens skola (3)
5 109 Winellska skolan
6 39 Karis svenska högstadium
7 49 Kyrkbackens skola
8 51 Kyrkby högstadium
Heat 6 upprop klockan 10:48, start klockan 11:03
1 127 Övernäs skola (5)
2 21 Godby högstadium (3)
3 106 Vasa övningsskola (2)
4 94 Strandnäs skola (2)
5 118 Ådalens skola
6 99 Sursik skola
7 86 Sarlinska skolan
8 102 Svenska Privatskolan i Uleåborg
Heat 7 upprop klockan 10:51, start klockan 11:06
1 128 Övernäs skola (6)
2 18 Ekenäs högstadieskola (3)
3 28 Hangö högstadium (2)
4 10 Cronhjelmskolan (2)
5 36 Högstadiet i Petalax
6 103 Tegengrenskolan
7 1 Björneborgs svenska samskola
8 46 Kristinestads högstadieskola
Heat 8 upprop klockan 10:54, start klockan 11:09
2 95 Strandnäs skola (3)
3 59 Lagstads skola (2)
4 26 Hagelstamska skolan (2)
5 38 Höjdens skola
6 66 Mattlidens skola
7 96 Strömborgska skola
8 31 Hoplaxskolan
Heat 9 upprop klockan 10:57, start klockan 11:12
2 107 Vasa övningsskola (3)
3 67 Mattlidens skola (2)
4 50 Kyrkbackens skola (2)
5 116 Zachariasskolan
6 9 Cronhjelmskolan
7 30 Helsinge skola
8 72 Närpes högstadieskola
Heat 10 upprop klockan 11:00, start klockan 11:15
2 41 Karis svenska högstadium (3)
3 104 Tegengrenskolan (2)
4 100 Sursik skola (2)
5 76 Oxhamns skola
6 56 Källhagens skola
7 42 Kimitonejdens skola
8 105 Vasa övningsskola
Heat 11 upprop klockan 11:03, start klockan 11:18
2 53 Kyrkby högstadium (3)
3 2 Björneborgs svenska samskola (2)
4 23 Grundskolan Norsen (2)
5 110 Winellska skolan (2)
6 48 Kungsvägens skola
7 79 Helsingfors Rudolf Steiner -skola
8 13 Donnerska skolan
Heat 12 upprop klockan 11:06, start klockan 11:21
2 54 Kyrkby högstadium (4)
3 117 Zachariasskolan (2)
4 6 Botby grundskola (2)
5 27 Hangö högstadium
6 58 Lagstads skola
7 93 Strandnäs skola
8 120 Åshöjdens grundskola

4 x 100 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9

Försök

15 heat

120 lag

Heat 1 upprop klockan 11:12, start klockan 11:27
1 54 Kyrkby högstadium (4)
2 35 Hoplaxskolan (5)
3 71 Mikaelskolan (2)
4 107 Vasa övningsskola (3)
5 118 Ådalens skola
6 9 Cronhjelmskolan
7 27 Hangö högstadium
8 117 Zachariasskolan (2)
Heat 2 upprop klockan 11:15, start klockan 11:30
1 7 Botby grundskola (3)
2 130 Övernäs skola (8)
3 12 Dalsbruks skola (2)
4 50 Kyrkbackens skola (2)
5 76 Oxhamns skola
6 33 Hoplaxskolan (3)
7 61 Lyceiparkens skola
8 73 Närpes högstadieskola (2)
Heat 3 upprop klockan 11:18, start klockan 11:33
1 92 Storängens skola (3)
2 108 Vasa övningsskola (4)
3 89 Skärgårdshavets skola (2)
4 125 Övernäs skola (3)
5 22 Grundskolan Norsen
6 17 Ekenäs högstadieskola (2)
7 102 Svenska Privatskolan i Uleåborg
8 87 Sarlinska skolan (2)
Heat 4 upprop klockan 11:21, start klockan 11:36
1 98 Strömborgska skola (3)
2 129 Övernäs skola (7)
3 2 Björneborgs svenska samskola (2)
4 83 S:t Olofsskolan (3)
5 109 Winellska skolan
6 16 Ekenäs högstadieskola
7 79 Helsingfors Rudolf Steiner -skola
8 62 Lyceiparkens skola (2)
Heat 5 upprop klockan 11:24, start klockan 11:39
1 101 Sursik skola (3)
2 114 Winellska skolan (6)
3 6 Botby grundskola (2)
4 122 Åshöjdens grundskola (3)
5 44 Korsholms högstadium
6 119 Ådalens skola (2)
7 19 Godby högstadium
8 80 Helsingfors Rudolf Steiner -skola (2)
Heat 6 upprop klockan 11:27, start klockan 11:42
1 53 Kyrkby högstadium (3)
2 128 Övernäs skola (6)
3 23 Grundskolan Norsen (2)
4 3 Björneborgs svenska samskola (3)
5 99 Sursik skola
6 86 Sarlinska skolan
7 90 Storängens skola
8 82 S:t Olofsskolan (2)
Heat 7 upprop klockan 11:30, start klockan 11:45
1 63 Lyceiparkens skola (3)
2 113 Winellska skolan (5)
3 106 Vasa övningsskola (2)
4 24 Grundskolan Norsen (3)
5 58 Lagstads skola
6 25 Hagelstamska skolan
7 96 Strömborgska skola
8 121 Åshöjdens grundskola (2)
Heat 8 upprop klockan 11:33, start klockan 11:48
1 68 Mattlidens skola (3)
2 127 Övernäs skola (5)
3 26 Hagelstamska skolan (2)
4 95 Strandnäs skola (3)
5 48 Kungsvägens skola
6 72 Närpes högstadieskola
7 38 Höjdens skola
8 120 Åshöjdens grundskola
Heat 9 upprop klockan 11:36, start klockan 11:51
1 8 Botby grundskola (4)
2 65 Lyceiparkens skola (5)
3 67 Mattlidens skola (2)
4 78 Oxhamns skola (3)
5 4 Borgaregatans skola
6 116 Zachariasskolan
7 123 Övernäs skola
8 49 Kyrkbackens skola
Heat 10 upprop klockan 11:39, start klockan 11:54
1 64 Lyceiparkens skola (4)
2 85 S:t Olofsskolan (5)
3 14 Donnerska skolan (2)
4 104 Tegengrenskolan (2)
5 31 Hoplaxskolan
6 111 Winellska skolan (3)
7 88 Skärgårdshavets skola
8 1 Björneborgs svenska samskola
Heat 11 upprop klockan 11:42, start klockan 11:57
1 18 Ekenäs högstadieskola (3)
2 55 Kyrkby högstadium (5)
3 94 Strandnäs skola (2)
4 124 Övernäs skola (2)
5 110 Winellska skolan (2)
6 100 Sursik skola (2)
7 11 Dalsbruks skola
8 39 Karis svenska högstadium
Heat 12 upprop klockan 11:45, start klockan 12:00
1 75 Närpes högstadieskola (4)
2 131 Övernäs skola (9)
3 91 Storängens skola (2)
4 97 Strömborgska skola (2)
5 77 Oxhamns skola (2)
6 32 Hoplaxskolan (2)
7 5 Botby grundskola
8 93 Strandnäs skola
Heat 13 upprop klockan 11:48, start klockan 12:03
1 112 Winellska skolan (4)
2 34 Hoplaxskolan (4)
3 20 Godby högstadium (2)
4 40 Karis svenska högstadium (2)
5 56 Källhagens skola
6 81 S:t Olofsskolan
7 30 Helsinge skola
8 42 Kimitonejdens skola
Heat 14 upprop klockan 11:51, start klockan 12:06
1 126 Övernäs skola (4)
2 115 Winellska skolan (7)
3 10 Cronhjelmskolan (2)
4 74 Närpes högstadieskola (3)
5 105 Vasa övningsskola
6 59 Lagstads skola (2)
7 66 Mattlidens skola
8 51 Kyrkby högstadium
Heat 15 upprop klockan 11:54, start klockan 12:09
1 84 S:t Olofsskolan (4)
2 69 Mattlidens skola (4)
3 43 Kimitonejdens skola (2)
4 52 Kyrkby högstadium (2)
5 13 Donnerska skolan
6 36 Högstadiet i Petalax
7 70 Mikaelskolan
8 103 Tegengrenskolan

12 x 80 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 6

Försök

5 heat

185 lag

Heat 1 upprop klockan 12:00, start klockan 12:20
1 1 Oxhamns skola
2 2 Seminarieskolan
3 3 Gripsholmsskolan
4 4 Yttermalax skola
5 5 Bobäcks skola
6 6 Amosparkens skola
7 7 Oxhamns skola (2)
8 8 Övernäs skola
9 9 Taklax skola
10 10 Nordsjö lågstadieskola
11 11 Kvarnbackens skola
12 12 Kristinestads skola
13 13 Uomarinteenkoulu
14 14 Månsas lågstadieskola
15 15 Pörtom skola
16 16 Grundskolan Norsen
17 17 Boxby skola
18 18 Yttermark skola
19 19 Koskeby skola
20 20 Petalax skola
21 21 Centrumskolan (2)
22 22 Solf skola (2)
23 23 Norra Korsholms skola (2)
24 24 Risö skola (2)
25 25 Storängens skola (2)
26 26 Sundom skola (2)
27 27 Mattlidens skola (2)
28 28 Brändö lågstadieskola (2)
29 29 Månsas lågstadieskola (2)
30 30 Hoplaxskolan (2)
31 31 Sirkkala skola (2)
32 32 Övermalax skola (2)
33 33 Kvevlax lärcenter (3)
34 34 Vikinga skola (3)
35 35 Stenbackens skola (3)
36 36 Yttermalax skola (3)
37 37 Hoplaxskolan (5)
Heat 2 upprop klockan 12:10, start klockan 12:30
1 1 Vasa övningsskola
2 2 Vikinga skola
3 3 Granhultsskolan
4 4 Storängens skola
5 5 Smedsby-Böle skola
6 6 Sirkkala skola
7 7 Mosebacke skola
8 8 Bonäs-Vestersundsby skola
9 9 Lappfjärd skola
10 10 Zachariasskolan
11 11 Åshöjdens grundskola
12 12 Gerby skola
13 13 Risö skola
14 14 Sundom skola
15 15 Björneborgs svenska samskola
16 16 Kyrkoby Skola, Vanda
17 17 Språkbadsskolan
18 18 Centrumskolan
19 19 Minervaskolan
20 20 Solf skola
21 21 Cygnaeus skola (2)
22 22 Bobäcks skola (2)
23 23 Sjökulla skola (2)
24 24 Gripsholmsskolan (2)
25 25 Gerby skola (2)
26 26 Sandsund skola (2)
27 27 Övermark skola (2)
28 28 Winellska skolan (2)
29 29 S:t Karins svenska skola (2)
30 30 Ytteresse skola (2)
31 31 Björneborgs svenska samskola (2)
32 32 Katarinaskolan (2)
33 33 Hoplaxskolan (3)
34 34 Norra Korsholms skola (3)
35 35 Nordsjö lågstadieskola (3)
36 36 Yttermalax skola (4)
37 37 Hoplaxskolan (6)
Heat 3 upprop klockan 12:20, start klockan 12:40
1 1 Katarinaskolan
2 2 Lagstads skola
3 3 Norra Korsholms skola
4 4 Vasa övningsskola (2)
5 5 Sjundeå svenska skola
6 6 Sandsund skola
7 7 Mattlidens skola
8 8 Karamalmens skola
9 9 Övermark skola
10 10 Lagmans skola
11 11 Maxmo Kyrkoby skola
12 12 Nedervetil skola
13 13 Ytteresse skola
14 14 Såka skola
15 15 Billnäs skola
16 16 Finno skola
17 17 Näs skola
18 18 Molpe skola
19 19 Klemetskog skola
20 20 Terjärv skola
21 21 Strandnäs skola
22 22 Sjundeå svenska skola (2)
23 23 Kvevlax lärcenter (2)
24 24 Helsingfors Rudolf Steiner -skola (2)
25 25 Västra Närpes skola (2)
26 26 Chydenius skola (2)
27 27 Höjdens skola (2)
28 28 Koskeby skola (2)
29 29 Seminarieskolan (2)
30 30 Grundskolan Norsen (2)
31 31 Karamalmens skola (2)
32 32 Centrumskolan (3)
33 33 Sandsund skola (3)
34 34 Mosebacke skola (3)
35 35 Risö skola (3)
36 36 Mosebacke skola (4)
37 37 Hoplaxskolan (7)
Heat 4 upprop klockan 13:05, start klockan 13:25
1 1 Kottby Lågstadieskola
2 2 Cygnaeus skola
3 3 Kyrkfjärdens skola
4 4 S:t Karins svenska skola
5 5 Granhultsskolan (2)
6 6 Helsingfors Rudolf Steiner -skola
7 7 Villa skola
8 8 Mårtensdals skola
9 9 Chydenius skola
10 10 Ytternäs lågstadium
11 11 Stenbackens skola
12 12 Generalshagens skola
13 13 Svenska skolan i Hyvinge
14 14 Staffansby lågstadieskola
15 15 Sjökulla skola
16 16 Höjdens skola
17 17 Kyrkostrands skola
18 18 Smedsby skola
19 19 Centralskolan
20 20 Sävträsk skola
21 21 Gumbostrands skola
22 22 Kottby Lågstadieskola (2)
23 23 Lappfjärd skola (2)
24 24 Finno skola (2)
25 25 Nordsjö lågstadieskola (2)
26 26 Maxmo Kyrkoby skola (2)
27 27 Näs skola (2)
28 28 Smedsby-Böle skola (2)
29 29 Grundskolan Norsen (2)
30 30 Vikinga skola (2)
31 31 Stenbackens skola (2)
32 32 Solf skola (3)
33 33 Smedsby-Böle skola (3)
34 34 Västra Närpes skola (3)
35 35 Sundom skola (3)
36 36 Hoplaxskolan (4)
37 37 Vasa övningsskola (4)
Heat 5 upprop klockan 13:15, start klockan 13:35
1 1 Winellska skolan
2 2 Vindängens skola
3 3 Grundskolan Norsen
4 4 Drumsö lågstadieskola
5 5 Kungsgårdsskolan
6 6 Söderkulla skola
7 7 Kapellby skola
8 8 Kaskö svenska skola
9 9 Österby skola
10 10 Brändö lågstadieskola
11 11 Korsnäs kby skola
12 12 Hoplaxskolan
13 13 Västra Närpes skola
14 14 Haga skola
15 15 Övermalax skola
16 16 Pojo kyrkoby skola
17 17 Botby grundskola
18 18 Alberga skola
19 19 Purmo skola
20 20 Kvevlax lärcenter
21 21 Pjelax skola
22 22 Yttermark skola (2)
23 23 Ytternäs lågstadium (2)
24 24 Zachariasskolan (2)
25 25 Haga skola (2)
26 26 Mosebacke skola (2)
27 27 Kyrkfjärdens skola (2)
28 28 Yttermalax skola (2)
29 29 Vindängens skola (2)
30 30 Pjelax skola (2)
31 31 Petalax skola (2)
32 32 Gerby skola (3)
33 33 Kottby Lågstadieskola (3)
34 34 Vasa övningsskola (3)
35 35 Mattlidens skola (3)
36 36 Nordsjö lågstadieskola (4)
37 37 Norra Korsholms skola (4)

Gatustafett 5-manna pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9

Final

1 heat

68 lag

Heat 1 upprop klockan 13:25, start klockan 13:45
1 36 Högstadiet i Petalax
2 72 Närpes högstadieskola
3 81 S:t Olofsskolan
4 44 Korsholms högstadium
5 116 Zachariasskolan
6 99 Sursik skola
7 31 Hoplaxskolan
8 109 Winellska skolan
9 73 Närpes högstadieskola (2)
10 110 Winellska skolan (2)
11 76 Oxhamns skola
12 60 Lovisavikens skola
13 9 Cronhjelmskolan
14 66 Mattlidens skola
15 82 S:t Olofsskolan (2)
16 90 Storängens skola
17 22 Grundskolan Norsen
18 58 Lagstads skola
19 13 Donnerska skolan
20 1 Björneborgs svenska samskola
21 4 Borgaregatans skola
22 37 Högstadiet i Petalax (2)
23 39 Karis svenska högstadium
24 16 Ekenäs högstadieskola
25 105 Vasa övningsskola
26 56 Källhagens skola
27 93 Strandnäs skola
28 25 Hagelstamska skolan
29 10 Cronhjelmskolan (2)
30 118 Ådalens skola
31 45 Korsholms högstadium (2)
32 103 Tegengrenskolan
33 119 Ådalens skola (2)
34 61 Lyceiparkens skola
35 38 Höjdens skola
36 19 Godby högstadium
37 46 Kristinestads högstadieskola
38 27 Hangö högstadium
39 123 Övernäs skola
40 86 Sarlinska skolan
41 96 Strömborgska skola
42 49 Kyrkbackens skola
43 42 Kimitonejdens skola
44 51 Kyrkby högstadium
45 30 Helsinge skola
46 120 Åshöjdens grundskola
47 48 Kungsvägens skola
48 62 Lyceiparkens skola (2)
49 91 Storängens skola (2)
50 57 Källhagens skola (2)
51 117 Zachariasskolan (2)
52 52 Kyrkby högstadium (2)
53 17 Ekenäs högstadieskola (2)
54 124 Övernäs skola (2)
55 77 Oxhamns skola (2)
56 104 Tegengrenskolan (2)
57 40 Karis svenska högstadium (2)
58 14 Donnerska skolan (2)
59 23 Grundskolan Norsen (2)
60 67 Mattlidens skola (2)
61 106 Vasa övningsskola (2)
62 100 Sursik skola (2)
63 94 Strandnäs skola (2)
64 53 Kyrkby högstadium (3)
65 111 Winellska skolan (3)
66 125 Övernäs skola (3)
67 15 Donnerska skolan (3)
68 74 Närpes högstadieskola (3)

Gatustafett 5-manna flickor grundskolor årskurserna 7 - 9

Final

1 heat

80 lag

Heat 1 upprop klockan 13:40, start klockan 14:05
1 118 Ådalens skola
2 103 Tegengrenskolan
3 44 Korsholms högstadium
4 36 Högstadiet i Petalax
5 72 Närpes högstadieskola
6 76 Oxhamns skola
7 4 Borgaregatans skola
8 31 Hoplaxskolan
9 109 Winellska skolan
10 81 S:t Olofsskolan
11 79 Helsingfors Rudolf Steiner -skola
12 60 Lovisavikens skola
13 86 Sarlinska skolan
14 105 Vasa övningsskola
15 58 Lagstads skola
16 66 Mattlidens skola
17 9 Cronhjelmskolan
18 99 Sursik skola
19 48 Kungsvägens skola
20 116 Zachariasskolan
21 25 Hagelstamska skolan
22 96 Strömborgska skola
23 1 Björneborgs svenska samskola
24 22 Grundskolan Norsen
25 19 Godby högstadium
26 61 Lyceiparkens skola
27 13 Donnerska skolan
28 119 Ådalens skola (2)
29 16 Ekenäs högstadieskola
30 45 Korsholms högstadium (2)
31 46 Kristinestads högstadieskola
32 32 Hoplaxskolan (2)
33 100 Sursik skola (2)
34 5 Botby grundskola
35 73 Närpes högstadieskola (2)
36 120 Åshöjdens grundskola
37 110 Winellska skolan (2)
38 14 Donnerska skolan (2)
39 90 Storängens skola
40 104 Tegengrenskolan (2)
41 11 Dalsbruks skola
42 30 Helsinge skola
43 56 Källhagens skola
44 51 Kyrkby högstadium
45 93 Strandnäs skola
46 42 Kimitonejdens skola
47 38 Höjdens skola
48 49 Kyrkbackens skola
49 70 Mikaelskolan
50 39 Karis svenska högstadium
51 88 Skärgårdshavets skola
52 123 Övernäs skola
53 124 Övernäs skola (2)
54 37 Högstadiet i Petalax (2)
55 17 Ekenäs högstadieskola (2)
56 47 Kristinestads högstadieskola (2)
57 121 Åshöjdens grundskola (2)
58 94 Strandnäs skola (2)
59 77 Oxhamns skola (2)
60 52 Kyrkby högstadium (2)
61 82 S:t Olofsskolan (2)
62 106 Vasa övningsskola (2)
63 71 Mikaelskolan (2)
64 10 Cronhjelmskolan (2)
65 117 Zachariasskolan (2)
66 57 Källhagens skola (2)
67 2 Björneborgs svenska samskola (2)
68 23 Grundskolan Norsen (2)
69 80 Helsingfors Rudolf Steiner -skola (2)
70 62 Lyceiparkens skola (2)
71 97 Strömborgska skola (2)
72 74 Närpes högstadieskola (3)
73 63 Lyceiparkens skola (3)
74 98 Strömborgska skola (3)
75 33 Hoplaxskolan (3)
76 125 Övernäs skola (3)
77 53 Kyrkby högstadium (3)
78 111 Winellska skolan (3)
79 112 Winellska skolan (4)
80 54 Kyrkby högstadium (4)

Gatustafett 5-manna flickor andra stadiet

Final

1 heat

28 lag

Heat 1 upprop klockan 14:15, start klockan 14:35
1 47 Vörå samgymnasium
2 48 Vörå samgymnasium (2)
3 4 Brändö gymnasium
4 28 Mattlidens gymnasium
5 49 Vörå samgymnasium (3)
6 43 Vasa gymnasium
7 9 Gymnasiet Grankulla samskola
8 15 Jakobstads gymnasium
9 41 Tölö gymnasium
10 11 Gymnasiet Lärkan
11 23 Korsholms gymnasium
12 16 Jakobstads gymnasium (2)
13 14 Hangö gymnasium
14 52 Ålands lyceum
15 39 Topeliusgymnasiet i Nykarleby
16 18 Karis-Billnäs gymnasium
17 30 Närpes gymnasium
18 36 Sibbo gymnasium
19 34 Pedersöre gymnasium
20 20 Karleby svenska gymnasium
21 21 Katedralskolan i Åbo
22 25 Kronoby gymnasium
23 33 Pargas svenska gymnasium
24 27 Kyrkslätts gymnasium
25 38 Svenska Privatskolan i Uleåborg
26 5 Brändö gymnasium (2)
27 40 Topeliusgymnasiet i Nykarleby (2)
28 9999 Vasa övningsskola

Gatustafett 10-manna pojkar andra stadiet

Final

1 heat

18 lag

Heat 1 upprop klockan 14:35, start klockan 14:55
1 47 Vörå samgymnasium
2 9 Gymnasiet Grankulla samskola
3 48 Vörå samgymnasium (2)
4 11 Gymnasiet Lärkan
5 8 Ekenäs gymnasium (2)
6 23 Korsholms gymnasium
7 30 Närpes gymnasium
8 18 Karis-Billnäs gymnasium
9 15 Jakobstads gymnasium
10 43 Vasa gymnasium
11 39 Topeliusgymnasiet i Nykarleby
12 41 Tölö gymnasium
13 28 Mattlidens gymnasium
14 7 Ekenäs gymnasium
15 1 Björneborgs svenska samskola
16 21 Katedralskolan i Åbo
17 52 Ålands lyceum
18 27 Kyrkslätts gymnasium

12 x 80 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 6 (efter resultat från försöksheaten)

Final

1 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 15:00, start klockan 15:20

4 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9 (efter resultat från försöksheaten)

Final

1 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 15:15, start klockan 15:30

4 x 100 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9 (efter resultat från försöksheaten)

Final

1 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 15:22, start klockan 15:37

4 x 100 m flickor andra stadiet (efter resultat från försöksheaten)

Final

1 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 15:29, start klockan 15:44

4 x 100 m pojkar andra stadiet (efter resultat från försöksheaten)

Final

1 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 15:36, start klockan 15:51

18 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9

Final

1 heat

23 lag

Heat 1 upprop klockan 16:10, start klockan 16:30
1 1 Korsholms högstadium
2 2 Hagelstamska skolan
3 3 Lagstads skola
4 4 Närpes högstadieskola
5 5 Storängens skola
6 6 Winellska skolan
7 7 Borgaregatans skola
8 8 Grundskolan Norsen
9 9 Hoplaxskolan
10 10 Karis svenska högstadium
11 11 Källhagens skola
12 12 Högstadiet i Petalax
13 13 Ådalens skola
14 14 S:t Olofsskolan
15 15 Ekenäs högstadieskola
16 16 Vasa övningsskola
17 17 Mattlidens skola
18 18 Helsinge skola
19 19 Åshöjdens grundskola
20 20 Kungsvägens skola
21 21 Tegengrenskolan
22 22 Sursik skola
23 23 Winellska skolan (2)

8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4 (efter resultat från semifinalheaten)

Final

1 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 16:25, start klockan 16:40

12 x 100 m flickor andra stadiet (preliminär, slutgiltig publiceras efter 18.05.2024 klockan 13:00)

Final

1 heat

17 lag

Heat 1 upprop klockan 16:30, start klockan 16:50
1 1 Jakobstads gymnasium
2 2 Vörå samgymnasium
3 3 Brändö gymnasium
4 4 Korsholms gymnasium
5 5 Mattlidens gymnasium
6 6 Vasa övningsskola
7 7 Vörå samgymnasium (2)
8 8 Vasa gymnasium
9 9 Tölö gymnasium
10 10 Gymnasiet Lärkan
11 11 Kronoby gymnasium
12 12 Närpes gymnasium
13 13 Sibbo gymnasium
14 14 Pargas svenska gymnasium
15 15 Katedralskolan i Åbo
16 16 Brändö gymnasium (2)
17 17 Gymnasiet Grankulla samskola

5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6 (efter resultat från semifinalheaten)

Final

1 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 16:45, start klockan 17:00

5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6 (efter resultat från semifinalheaten)

Final

1 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 16:53, start klockan 17:08

5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6 (efter resultat från semifinalheaten)

Final

1 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 16:58, start klockan 17:16

Dubbel svensk stafett mixed årskurserna 7 - 9 (efter resultat från försöksheaten)

Final

1 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 17:05, start klockan 17:25

Dubbel svensk stafett mixed andra stadiet (preliminär, slutgiltig publiceras efter 18.05.2024 klockan 13:00)

Final

3 heat

24 lag

Heat 1 upprop klockan 17:20, start klockan 17:40
1 11 Gymnasiet Lärkan
2 40 Topeliusgymnasiet i Nykarleby (2)
3 20 Karleby svenska gymnasium
4 43 Vasa gymnasium
5 48 Vörå samgymnasium (2)
6 28 Mattlidens gymnasium
7 14 Hangö gymnasium
8 27 Kyrkslätts gymnasium
Heat 2 upprop klockan 17:30, start klockan 17:50
1 25 Kronoby gymnasium
2 30 Närpes gymnasium
3 52 Ålands lyceum
4 21 Katedralskolan i Åbo
5 16 Jakobstads gymnasium (2)
6 44 Vasa övningsskola
7 39 Topeliusgymnasiet i Nykarleby
8 1 Björneborgs svenska samskola
Heat 3 upprop klockan 17:37, start klockan 17:57
1 18 Karis-Billnäs gymnasium
2 36 Sibbo gymnasium
3 7 Ekenäs gymnasium
4 4 Brändö gymnasium
5 15 Jakobstads gymnasium
6 47 Vörå samgymnasium
7 3 Borgå Gymnasium
8 9 Gymnasiet Grankulla samskola

18 x 100 m flickor grundskolor årskurser 7 - 9

Final

1 heat

29 lag

Heat 1 upprop klockan 17:45, start klockan 18:10
1 1 Korsholms högstadium
2 2 Winellska skolan
3 3 Lagstads skola
4 4 Hoplaxskolan
5 5 Lovisavikens skola
6 6 Borgaregatans skola
7 7 Sursik skola
8 8 Storängens skola
9 9 Ådalens skola
10 10 Oxhamns skola
11 11 Helsingfors Rudolf Steiner -skola
12 12 Zachariasskolan
13 13 Källhagens skola
14 14 Närpes högstadieskola
15 15 Åshöjdens grundskola
16 16 S:t Olofsskolan
17 17 Ekenäs högstadieskola
18 18 Grundskolan Norsen
19 19 Högstadiet i Petalax
20 20 Vasa övningsskola
21 21 Hagelstamska skolan
22 22 Kungsvägens skola
23 23 Karis svenska högstadium
24 24 Lyceiparkens skola
25 25 Tegengrenskolan
26 26 Helsinge skola
27 27 Mattlidens skola
28 28 Winellska skolan (2)
29 29 Hoplaxskolan (2)
Vissa lopp kan ha preliminära heatindelningar. Detta beror på att vi inte vet exakt vilka lag som deltar innan bekräftelsetiden gått ut.