Heatindelningar

fre 17.5.2019

5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6

Försök

28 heat

215 lag

Heat 1 upprop klockan 13:15, start klockan 13:30
1 211 Vasa övningsskola (4)
2 53 Granhultsskolan (4)
3 151 S:t Karins svenska skola
4 35 Drumsö lågstadieskola
5 83 Koskeby skola
6 85 Kottby Lågstadieskola (2)
7 120 Minervaskolan (2)
8 67 Hoplaxskolan (3)
Heat 2 upprop klockan 13:18, start klockan 13:33
1 59 Grundskolan Norsen (4)
2 37 Drumsö lågstadieskola (3)
3 10 Boställsskolan
4 89 Kvarnbackens skola
5 17 Brändö lågstadieskola
6 156 Seminarieskolan (2)
7 196 Svenska samskolan i Tammerfors (2)
8 160 Sibbo Kyrkoby skola (3)
Heat 3 upprop klockan 13:21, start klockan 13:36
1 264 Gripsholmsskolan (4)
2 29 Dalsbruks skola (3)
3 153 Sannäs skola
4 190 Storängens skola
5 140 Näs skola
6 253 Övermalax skola (2)
7 11 Boställsskolan (2)
8 3 Amosparkens skola (3)
Heat 4 upprop klockan 13:24, start klockan 13:39
1 228 Winellska skolan (4)
2 180 Solf skola (3)
3 258 Leppätien koulu
4 144 Oxhamns skola
5 24 Cygnaeus skola
6 102 Lagstads skola (2)
7 150 Risö skola (2)
8 256 Övernäs skola (3)
Heat 5 upprop klockan 13:27, start klockan 13:42
1 68 Hoplaxskolan (4)
2 26 Cygnaeus skola (3)
3 148 Purmo skola
4 50 Granhultsskolan
5 220 Vindängens skola
6 34 Dickursby skola (2)
7 218 Vikingaåsens lågstadium (2)
8 58 Grundskolan Norsen (3)
Heat 6 upprop klockan 13:30, start klockan 13:45
1 236 Ytternäs lågstadium (4)
2 121 Minervaskolan (3)
3 63 Hangö centralskola
4 112 Mattlidens skola
5 73 Höjdens skola
6 47 Gerby skola (2)
7 163 Sirkkala skola (2)
8 66 Hoplaxskolan (2)
Heat 7 upprop klockan 13:33, start klockan 13:48
1 79 Karamalmens skola (4)
2 210 Vasa övningsskola (3)
3 149 Risö skola
4 252 Övermalax skola
5 146 Oxhamns skola (3)
6 124 Mosebacke skola (2)
7 8 Bobäcks skola (2)
8 118 Mikaelskolan (2)
Heat 8 upprop klockan 13:36, start klockan 13:51
1 181 Solf skola (4)
2 15 Botby grundskola (3)
3 42 Gammelbacka skola
4 208 Vasa övningsskola
5 1 Amosparkens skola
6 233 Ytternäs lågstadium
7 259 Leppätien koulu (2)
8 134 Norra Korsholms skola (2)
Heat 9 upprop klockan 13:39, start klockan 13:54
1 49 Gerby skola (4)
2 260 Leppätien koulu (3)
3 248 Åshöjdens grundskola
4 105 Malms skola
5 36 Drumsö lågstadieskola (2)
6 250 Österby skola
7 170 Skräbböle skola (2)
8 238 Zacharias Topeliusskolan (2)
Heat 10 upprop klockan 13:42, start klockan 13:57
1 172 Skräbböle skola (4)
2 177 Smedsby-Böle skola (3)
3 130 Nedervetil skola
4 127 Mårtensdals skola
5 133 Norra Korsholms skola
6 245 Strandnäs skola
7 199 Sverigefinskaskolan i Stockholm (2)
8 141 Näs skola (2)
Heat 11 upprop klockan 13:45, start klockan 14:00
2 16 Botby grundskola (4)
3 263 Gripsholmsskolan (3)
4 165 Sjundeå svenska skola
5 201 Söderkulla skola (2)
6 206 Tolkis skola
7 104 Lauttasaaren ala-aste (2)
8 234 Ytternäs lågstadium (2)
Heat 12 upprop klockan 13:48, start klockan 14:03
1 161 Sibbo Kyrkoby skola (4)
2 72 Hoplaxskolan (3)
3 219 Villa skola
4 175 Smedsby-Böle skola
5 226 Winellska skolan (2)
6 117 Mikaelskolan
7 57 Grundskolan Norsen (2)
8 215 Vikinga skola (2)
Heat 13 upprop klockan 13:51, start klockan 14:06
2 136 Norra Korsholms skola (4)
3 48 Gerby skola (3)
4 240 Zachariasskolan
5 113 Mattlidens skola (2)
6 261 Gripsholmsskolan
7 81 Katarinaskolan (2)
8 77 Karamalmens skola (2)
Heat 14 upprop klockan 13:54, start klockan 14:09
1 54 Granhultsskolan (5)
2 135 Norra Korsholms skola (3)
3 27 Dalsbruks skola
4 225 Winellska skolan
5 204 Terjärv skola
6 185 Staffansby lågstadieskola
7 224 Vårberga skola (2)
8 241 Zachariasskolan (2)
Heat 15 upprop klockan 13:57, start klockan 14:12
1 182 Solf skola (5)
2 247 Strandnäs skola (3)
3 257 Albert Edelfelts skola / Språkbadet
4 214 Vikinga skola
5 99 Kållby-Heimbacka skola
6 139 Norra Paipis skola
7 64 Hangö centralskola (2)
8 249 Åshöjdens grundskola (2)
Heat 16 upprop klockan 14:00, start klockan 14:15
1 212 Vasa övningsskola (5)
2 232 Yttermalax skola (3)
3 13 Botby grundskola
4 173 Smedsby skola
5 106 Malms skola (2)
6 92 Kyrkfjärdens skola
7 6 Björneborgs svenska samskola (2)
8 40 Finno skola (2)
Heat 17 upprop klockan 14:03, start klockan 14:18
1 229 Winellska skolan (5)
2 78 Karamalmens skola (3)
3 185 Staffansby lågstadieskola
4 200 Söderkulla skola
5 184 Språkbadsskolan (2)
6 98 Källbo skola
7 74 Höjdens skola (2)
8 71 Hoplaxskolan (2)
Heat 18 upprop klockan 14:06, start klockan 14:21
1 109 Malms skola (5)
2 91 Kvarnbackens skola (3)
3 158 Sibbo Kyrkoby skola
4 178 Solf skola
5 162 Sirkkala skola
6 142 Näse skola
7 14 Botby grundskola (2)
8 255 Övernäs skola (2)
Heat 19 upprop klockan 14:09, start klockan 14:24
1 110 Malms skola (6)
2 12 Boställsskolan (3)
3 31 Degerö lågstadieskola
4 80 Katarinaskolan
5 179 Solf skola (2)
6 223 Vårberga skola
7 209 Vasa övningsskola (2)
8 207 Tolkis skola (2)
Heat 20 upprop klockan 14:12, start klockan 14:27
1 55 Granhultsskolan (6)
2 41 Finno skola (3)
3 169 Skräbböle skola
4 7 Bobäcks skola
5 44 Generalshagens skola
6 94 Kyrkoby skola
7 188 Stenbackens skola (2)
8 93 Kyrkfjärdens skola (2)
Heat 21 upprop klockan 14:15, start klockan 14:30
1 111 Malms skola (7)
2 164 Sirkkala skola (3)
3 33 Dickursby skola
4 230 Yttermalax skola
5 76 Karamalmens skola
6 103 Lauttasaaren ala-aste
7 221 Vindängens skola (2)
8 28 Dalsbruks skola (2)
Heat 22 upprop klockan 14:18, start klockan 14:33
2 197 Svenska samskolan i Tammerfors (3)
3 198 Sverigefinskaskolan i Stockholm
4 39 Finno skola
5 20 Centralskolan
6 132 Nordsjö lågstadieskola
7 152 S:t Karins svenska skola (2)
8 262 Gripsholmsskolan (2)
Heat 23 upprop klockan 14:21, start klockan 14:36
2 227 Winellska skolan (3)
3 187 Stenbackens skola
4 183 Språkbadsskolan
5 52 Granhultsskolan (3)
6 254 Övernäs skola
7 231 Yttermalax skola (2)
8 128 Mårtensdals skola (2)
Heat 24 upprop klockan 14:24, start klockan 14:39
2 235 Ytternäs lågstadium (3)
3 46 Gerby skola
4 155 Seminarieskolan
5 195 Svenska samskolan i Tammerfors
6 192 Sundom skola
7 176 Smedsby-Böle skola (2)
8 18 Brändö lågstadieskola (2)
Heat 25 upprop klockan 14:27, start klockan 14:42
2 171 Skräbböle skola (3)
3 21 Centrumskolan i Oravais
4 191 Storängens skola (2)
5 56 Grundskolan Norsen
6 30 Degerby skola
7 154 Sannäs skola (2)
8 246 Strandnäs skola (2)
Heat 26 upprop klockan 14:30, start klockan 14:45
2 107 Malms skola (3)
3 84 Kottby Lågstadieskola
4 51 Granhultsskolan (2)
5 145 Oxhamns skola (2)
6 217 Vikingaåsens lågstadium
7 43 Gammelbacka skola (2)
8 25 Cygnaeus skola (2)
Heat 27 upprop klockan 14:33, start klockan 14:48
2 108 Malms skola (4)
3 5 Björneborgs svenska samskola
4 90 Kvarnbackens skola (2)
5 101 Lagstads skola
6 119 Minervaskolan
7 2 Amosparkens skola (2)
8 143 Näse skola (2)
Heat 28 upprop klockan 14:36, start klockan 14:51
2 147 Oxhamns skola (4)
3 70 Hoplaxskolan
4 123 Mosebacke skola
5 65 Hoplaxskolan
6 237 Zacharias Topeliusskolan
7 159 Sibbo Kyrkoby skola (2)
8 193 Sundom skola (2)

Gatustafett 6-manna mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6

Final

1 heat

77 lag

Heat 1 upprop klockan 14:40, start klockan 15:05
1 296 Kapellby skola
2 367 Snappertuna skola
3 330 Molpe skola
4 357 Salpar skola
5 350 Pörtom skola
6 347 Pojo kyrkoby skola
7 398 Västersundoms skola
8 270 Borgby skola
9 279 Forsby skola i Lovisa
10 375 Sunnanbergs skola
11 286 Gumbostrands skola
12 402 Yttermark skola
13 396 Västerby skola
14 407 Övermark skola
15 400 Västra Närpes skola
16 376 Svartå skola
17 345 Pjelax skola
18 267 Billnäs skola
19 308 Korsnäs kby skola
20 326 Svenska Skolan i Lahtis
21 406 Östersundom skola
22 332 Munsala skola
23 394 Vittsar skola
24 387 Veikars skola
25 385 Tessjö skola
26 405 Östensö skola
27 321 Kyrkbackens skola i Nagu
28 265 Bemböle skola
29 314 Kullo skola
30 390 Virkby skola
31 377 Svenska skolan i Hyvinge
32 336 Månsas lågstadieskola
33 278 Eckerö lågstadium
34 381 Södra Paipis skola
35 370 Socklot skola
36 365 Skärgårdshavets skola
37 299 Kaskö svenska skola
38 283 Grännäs skola
39 302 Kirjala skola
40 379 Sävträsk skola
41 273 Boxby skola
42 288 Haddom skola
43 310 Kovjoki-Markby skola
44 360 Saxby skola
45 306 Klemetskog skola
46 318 Kuni-Vassor skola
47 384 Taklax skola
48 353 Rödskogs skola
49 290 Hankmo skola
50 298 Karuby skola
51 323 Kyrkoby Skola, Vanda
52 354 Rökiö skola
53 372 Solbrinkens skola
54 389 Vendlaskolan
55 364 Seminaarin koulu
56 340 Pernå kyrkoby skola
57 341 Petalax skola
58 328 Lappfjärd skola
59 271 Borgby skola (2)
60 303 Kirjala skola (2)
61 403 Yttermark skola (2)
62 284 Grännäs skola (2)
63 315 Kullo skola (2)
64 329 Lappfjärd skola (2)
65 388 Veikars skola (2)
66 399 Västersundoms skola (2)
67 373 Solbrinkens skola (2)
68 408 Övermark skola (2)
69 333 Munsala skola (2)
70 331 Molpe skola (2)
71 297 Kapellby skola (2)
72 355 Rökiö skola (2)
73 274 Boxby skola (2)
74 280 Forsby skola i Lovisa (2)
75 346 Pjelax skola (2)
76 404 Yttermark skola (3)
77 281 Forsby skola i Lovisa (3)

8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4

Försök

21 heat

163 lag

Heat 1 upprop klockan 15:20, start klockan 15:35
1 19 Brändö lågstadieskola (3)
2 34 Dickursby skola (2)
3 5 Björneborgs svenska samskola
4 50 Granhultsskolan
5 214 Vikinga skola
6 258 Leppätien koulu
7 385 Tessjö skola
8 163 Sirkkala skola (2)
Heat 2 upprop klockan 15:23, start klockan 15:38
1 211 Vasa övningsskola (4)
2 324 Kyrkoby Skola, Vanda (2)
3 375 Sunnanbergs skola
4 173 Smedsby skola
5 123 Mosebacke skola
6 27 Dalsbruks skola
7 406 Östersundom skola
8 57 Grundskolan Norsen (2)
Heat 3 upprop klockan 15:26, start klockan 15:41
1 115 Mattlidens skola (4)
2 222 Vindängens skola (3)
3 105 Malms skola
4 190 Storängens skola
5 17 Brändö lågstadieskola
6 237 Zacharias Topeliusskolan
7 252 Övermalax skola
8 88 Kungsgårdsskolan (2)
Heat 4 upprop klockan 15:29, start klockan 15:44
1 59 Grundskolan Norsen (4)
2 90 Kvarnbackens skola (2)
3 42 Gammelbacka skola
4 7 Bobäcks skola
5 33 Dickursby skola
6 94 Kyrkoby skola
7 153 Sannäs skola
8 28 Dalsbruks skola (2)
Heat 5 upprop klockan 15:32, start klockan 15:47
1 62 Grundskolan Norsen (7)
2 239 Zacharias Topeliusskolan (3)
3 250 Österby skola
4 183 Språkbadsskolan
5 113 Mattlidens skola (2)
6 132 Nordsjö lågstadieskola
7 265 Bemböle skola
8 166 Sjundeå svenska skola (2)
Heat 6 upprop klockan 15:35, start klockan 15:50
1 68 Hoplaxskolan (4)
2 58 Grundskolan Norsen (3)
3 21 Centrumskolan i Oravais
4 208 Vasa övningsskola
5 76 Karamalmens skola
6 192 Sundom skola
7 372 Solbrinkens skola
8 226 Winellska skolan (2)
Heat 7 upprop klockan 15:38, start klockan 15:53
1 228 Winellska skolan (4)
2 156 Seminarieskolan (2)
3 35 Drumsö lågstadieskola
4 162 Sirkkala skola
5 30 Degerby skola
6 119 Minervaskolan
7 142 Näse skola
8 221 Vindängens skola (2)
Heat 8 upprop klockan 15:41, start klockan 15:56
1 61 Grundskolan Norsen (6)
2 41 Finno skola (3)
3 84 Kottby Lågstadieskola
4 80 Katarinaskolan
5 127 Mårtensdals skola
6 175 Smedsby-Böle skola
7 296 Kapellby skola
8 303 Kirjala skola (2)
Heat 9 upprop klockan 15:44, start klockan 15:59
1 202 Söderkulla skola (3)
2 157 Seminarieskolan (3)
3 100 Lagmans skola
4 402 Yttermark skola
5 220 Vindängens skola
6 101 Lagstads skola
7 338 Nummela skola
8 32 Degerö lågstadieskola (2)
Heat 10 upprop klockan 15:47, start klockan 16:02
1 114 Mattlidens skola (3)
2 266 Bemböle skola (2)
3 314 Kullo skola
4 97 Kyrkostrands skola
5 31 Degerö lågstadieskola
6 345 Pjelax skola
7 323 Kyrkoby Skola, Vanda
8 85 Kottby Lågstadieskola (2)
Heat 11 upprop klockan 15:50, start klockan 16:05
1 227 Winellska skolan (3)
2 174 Smedsby skola (2)
3 24 Cygnaeus skola
4 155 Seminarieskolan
5 9 Bonäs skola
6 353 Rödskogs skola
7 206 Tolkis skola
8 201 Söderkulla skola (2)
Heat 12 upprop klockan 15:53, start klockan 16:08
1 210 Vasa övningsskola (3)
2 188 Stenbackens skola (2)
3 103 Lauttasaaren ala-aste
4 191 Storängens skola (2)
5 1 Amosparkens skola
6 223 Vårberga skola
7 133 Norra Korsholms skola
8 45 Generalshagens skola (2)
Heat 13 upprop klockan 15:56, start klockan 16:11
1 69 Hoplaxskolan (5)
2 26 Cygnaeus skola (3)
3 400 Västra Närpes skola
4 112 Mattlidens skola
5 13 Botby grundskola
6 299 Kaskö svenska skola
7 233 Ytternäs lågstadium
8 64 Hangö centralskola (2)
Heat 14 upprop klockan 15:59, start klockan 16:14
1 116 Mattlidens skola (5)
2 129 Mårtensdals skola (3)
3 165 Sjundeå svenska skola
4 73 Höjdens skola
5 332 Munsala skola
6 398 Västersundoms skola
7 364 Seminaarin koulu
8 238 Zacharias Topeliusskolan (2)
Heat 15 upprop klockan 16:02, start klockan 16:17
1 60 Grundskolan Norsen (5)
2 75 Höjdens skola (3)
3 63 Hangö centralskola
4 39 Finno skola
5 200 Söderkulla skola
6 290 Hankmo skola
7 46 Gerby skola
8 128 Mårtensdals skola (2)
Heat 16 upprop klockan 16:05, start klockan 16:20
1 229 Winellska skolan (5)
2 37 Drumsö lågstadieskola (3)
3 308 Korsnäs kby skola
4 151 S:t Karins svenska skola
5 87 Kungsgårdsskolan
6 330 Molpe skola
7 169 Skräbböle skola
8 77 Karamalmens skola (2)
Heat 17 upprop klockan 16:08, start klockan 16:23
2 67 Hoplaxskolan (3)
3 187 Stenbackens skola
4 56 Grundskolan Norsen
5 209 Vasa övningsskola (2)
6 286 Gumbostrands skola
7 36 Drumsö lågstadieskola (2)
8 74 Höjdens skola (2)
Heat 18 upprop klockan 16:11, start klockan 16:26
2 47 Gerby skola (2)
3 302 Kirjala skola
4 51 Granhultsskolan (2)
5 81 Katarinaskolan (2)
6 283 Grännäs skola
7 93 Kyrkfjärdens skola (2)
8 25 Cygnaeus skola (2)
Heat 19 upprop klockan 16:14, start klockan 16:29
2 91 Kvarnbackens skola (3)
3 298 Karuby skola
4 44 Generalshagens skola
5 10 Boställsskolan
6 213 Vestersundsby skola
7 18 Brändö lågstadieskola (2)
8 66 Hoplaxskolan (2)
Heat 20 upprop klockan 16:17, start klockan 16:32
2 107 Malms skola (3)
3 178 Solf skola
4 65 Hoplaxskolan
5 140 Näs skola
6 92 Kyrkfjärdens skola
7 40 Finno skola (2)
8 11 Boställsskolan (2)
Heat 21 upprop klockan 16:20, start klockan 16:35
2 106 Malms skola (2)
3 185 Staffansby lågstadieskola
4 89 Kvarnbackens skola
5 225 Winellska skolan
6 384 Taklax skola
7 102 Lagstads skola (2)
8 124 Mosebacke skola (2)

Gatustafett 8-manna mixed grundskolor årskurserna 1 - 6

Final

2 heat

164 lag

Heat 1 upprop klockan 16:30, start klockan 16:55
1 226 Winellska skolan (2)
2 131 Nedervetil skola (2)
3 134 Norra Korsholms skola (2)
4 95 Kyrkoby skola (2)
5 40 Finno skola (2)
6 2 Amosparkens skola (2)
7 221 Vindängens skola (2)
8 57 Grundskolan Norsen (2)
9 179 Solf skola (2)
10 184 Språkbadsskolan (2)
11 196 Svenska samskolan i Tammerfors (2)
12 74 Höjdens skola (2)
13 255 Övernäs skola (2)
14 188 Stenbackens skola (2)
15 25 Cygnaeus skola (2)
16 77 Karamalmens skola (2)
17 6 Björneborgs svenska samskola (2)
18 106 Malms skola (2)
19 124 Mosebacke skola (2)
20 34 Dickursby skola (2)
21 215 Vikinga skola (2)
22 47 Gerby skola (2)
23 259 Leppätien koulu (2)
24 176 Smedsby-Böle skola (2)
25 66 Hoplaxskolan (2)
26 199 Sverigefinskaskolan i Stockholm (2)
27 51 Granhultsskolan (2)
28 36 Drumsö lågstadieskola (2)
29 22 Centrumskolan i Oravais (2)
30 141 Näs skola (2)
31 163 Sirkkala skola (2)
32 113 Mattlidens skola (2)
33 156 Seminarieskolan (2)
34 152 S:t Karins svenska skola (2)
35 262 Gripsholmsskolan (2)
36 205 Terjärv skola (2)
37 102 Lagstads skola (2)
38 246 Strandnäs skola (2)
39 207 Tolkis skola (2)
40 193 Sundom skola (2)
41 249 Åshöjdens grundskola (2)
42 81 Katarinaskolan (2)
43 234 Ytternäs lågstadium (2)
44 241 Zachariasskolan (2)
45 209 Vasa övningsskola (2)
46 201 Söderkulla skola (2)
47 67 Hoplaxskolan (3)
48 177 Smedsby-Böle skola (3)
49 96 Kyrkoby skola (3)
50 227 Winellska skolan (3)
51 3 Amosparkens skola (3)
52 210 Vasa övningsskola (3)
53 180 Solf skola (3)
54 125 Mosebacke skola (3)
55 58 Grundskolan Norsen (3)
56 23 Centrumskolan i Oravais (3)
57 37 Drumsö lågstadieskola (3)
58 202 Söderkulla skola (3)
59 242 Zachariasskolan (3)
60 48 Gerby skola (3)
61 235 Ytternäs lågstadium (3)
62 135 Norra Korsholms skola (3)
63 247 Strandnäs skola (3)
64 41 Finno skola (3)
65 52 Granhultsskolan (3)
66 114 Mattlidens skola (3)
67 222 Vindängens skola (3)
68 107 Malms skola (3)
69 108 Malms skola (4)
70 136 Norra Korsholms skola (4)
71 59 Grundskolan Norsen (4)
72 49 Gerby skola (4)
73 181 Solf skola (4)
74 236 Ytternäs lågstadium (4)
75 137 Norra Korsholms skola (5)
76 60 Grundskolan Norsen (5)
77 138 Norra Korsholms skola (6)

5 x 50 m tillsammans grundskolor årskurserna 1 - 6

Final

2 heat

4 lag

Heat 1 upprop klockan 17:05, start klockan 17:25
2 273 Boxby skola
4 185 Staffansby lågstadieskola
6 302 Kirjala skola
8 186 Staffansby lågstadieskola (2)
Heat 2 upprop klockan 17:10, start klockan 17:30

6 x 60 m mixed Undervisning per verksamhetsområde grundskolor årskurserna 1 - 6

Final

1 heat

1 lag

Heat 1 upprop klockan 17:20, start klockan 17:40
1 1 Seminarieskolan

6 x 60 m mixed Undervisning per verksamhetsområde grundskolor årskurserna 7 - 9

Final

1 heat

2 lag

Heat 1 upprop klockan 17:20, start klockan 17:40
3 1 Seminarieskolan
5 2 Zacharias Topeliusskolan

Gatustafett 8-manna mixed grundskolor årskurserna 1 - 6 (forts. heat 2/2)

Final

2 heat

164 lag

Heat 2 upprop klockan 17:35, start klockan 18:00
1 178 Solf skola
2 35 Drumsö lågstadieskola
3 187 Stenbackens skola
4 89 Kvarnbackens skola
5 105 Malms skola
6 175 Smedsby-Böle skola
7 144 Oxhamns skola
8 240 Zachariasskolan
9 80 Katarinaskolan
10 162 Sirkkala skola
11 155 Seminarieskolan
12 84 Kottby Lågstadieskola
13 165 Sjundeå svenska skola
14 130 Nedervetil skola
15 250 Österby skola
16 252 Övermalax skola
17 200 Söderkulla skola
18 195 Svenska samskolan i Tammerfors
19 214 Vikinga skola
20 233 Ytternäs lågstadium
21 225 Winellska skolan
22 50 Granhultsskolan
23 76 Karamalmens skola
24 208 Vasa övningsskola
25 140 Näs skola
26 7 Bobäcks skola
27 133 Norra Korsholms skola
28 190 Storängens skola
29 83 Koskeby skola
30 20 Centralskolan
31 30 Degerby skola
32 112 Mattlidens skola
33 142 Näse skola
34 39 Finno skola
35 1 Amosparkens skola
36 44 Generalshagens skola
37 158 Sibbo Kyrkoby skola
38 92 Kyrkfjärdens skola
39 87 Kungsgårdsskolan
40 73 Höjdens skola
41 183 Språkbadsskolan
42 123 Mosebacke skola
43 223 Vårberga skola
44 220 Vindängens skola
45 254 Övernäs skola
46 56 Grundskolan Norsen
47 46 Gerby skola
48 167 Sjökulla skola
49 245 Strandnäs skola
50 217 Vikingaåsens lågstadium
51 63 Hangö centralskola
52 206 Tolkis skola
53 65 Hoplaxskolan
54 70 Hoplaxskolan
55 101 Lagstads skola
56 5 Björneborgs svenska samskola
57 10 Boställsskolan
58 119 Minervaskolan
59 204 Terjärv skola
60 42 Gammelbacka skola
61 185 Staffansby lågstadieskola
62 117 Mikaelskolan
63 13 Botby grundskola
64 257 Albert Edelfelts skola / Språkbadet
65 261 Gripsholmsskolan
66 33 Dickursby skola
67 127 Mårtensdals skola
68 94 Kyrkoby skola
69 149 Risö skola
70 21 Centrumskolan i Oravais
71 31 Degerö lågstadieskola
72 151 S:t Karins svenska skola
73 169 Skräbböle skola
74 99 Kållby-Heimbacka skola
75 132 Nordsjö lågstadieskola
76 24 Cygnaeus skola
77 237 Zacharias Topeliusskolan
78 198 Sverigefinskaskolan i Stockholm
79 248 Åshöjdens grundskola
80 148 Purmo skola
81 98 Källbo skola
82 27 Dalsbruks skola
83 192 Sundom skola
84 219 Villa skola
85 258 Leppätien koulu
86 153 Sannäs skola
87 230 Yttermalax skola

5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6

Försök

18 heat

138 lag

Heat 1 upprop klockan 18:35, start klockan 18:50
1 362 Saxby skola (3)
2 285 Grännäs skola (3)
3 306 Klemetskog skola
4 402 Yttermark skola
5 268 Billnäs skola (2)
6 277 Bäckby skola (2)
7 348 Pojo kyrkoby skola (2)
8 392 Virkby skola (3)
Heat 2 upprop klockan 18:38, start klockan 18:53
1 294 Hirvlax skola (3)
2 374 Solbrinkens skola (3)
3 295 Iniö skola
4 270 Borgby skola
5 365 Skärgårdshavets skola
6 287 Gumbostrands skola (2)
7 371 Socklot skola (2)
8 327 Svenska Skolan i Lahtis (2)
Heat 3 upprop klockan 18:41, start klockan 18:56
1 359 Salpar skola (3)
2 275 Boxby skola (3)
3 370 Socklot skola
4 350 Pörtom skola
5 336 Månsas lågstadieskola
6 331 Molpe skola (2)
7 324 Kyrkoby Skola, Vanda (2)
8 382 Södra Paipis skola (2)
Heat 4 upprop klockan 18:44, start klockan 18:59
1 349 Pojo kyrkoby skola (3)
2 334 Munsala skola (3)
3 353 Rödskogs skola
4 308 Korsnäs kby skola
5 292 Hirvlax skola
6 319 Kuni-Vassor skola (2)
7 358 Salpar skola (2)
8 388 Veikars skola (2)
Heat 5 upprop klockan 18:47, start klockan 19:02
1 363 Saxby skola (4)
2 272 Borgby skola (3)
3 283 Grännäs skola
4 367 Snappertuna skola
5 341 Petalax skola
6 307 Klemetskog skola (2)
7 378 Svenska skolan i Hyvinge (2)
8 322 Kyrkbackens skola i Nagu (2)
Heat 6 upprop klockan 18:50, start klockan 19:05
1 335 Munsala skola (4)
2 356 Rökiö skola (3)
3 318 Kuni-Vassor skola
4 267 Billnäs skola
5 394 Vittsar skola
6 391 Virkby skola (2)
7 293 Hirvlax skola (2)
8 303 Kirjala skola (2)
Heat 7 upprop klockan 18:53, start klockan 19:08
1 393 Virkby skola (4)
2 304 Kirjala skola (3)
3 379 Sävträsk skola
4 347 Pojo kyrkoby skola
5 368 Snappertuna skola (2)
6 384 Taklax skola
7 339 Nummela skola (2)
8 395 Vittsar skola (2)
Heat 8 upprop klockan 18:56, start klockan 19:11
1 317 Kullo skola (4)
2 312 Kovjoki-Markby skola (3)
3 377 Svenska skolan i Hyvinge
4 321 Kyrkbackens skola i Nagu
5 351 Pörtom skola (2)
6 273 Boxby skola
7 337 Månsas lågstadieskola (2)
8 403 Yttermark skola (2)
Heat 9 upprop klockan 18:59, start klockan 19:14
1 313 Kovjoki-Markby skola (4)
2 383 Södra Paipis skola (3)
3 278 Eckerö lågstadium
4 396 Västerby skola
5 357 Salpar skola
6 299 Kaskö svenska skola
7 408 Övermark skola (2)
8 289 Haddom skola (2)
Heat 10 upprop klockan 19:02, start klockan 19:17
1 305 Kirjala skola (4)
2 316 Kullo skola (3)
3 288 Haddom skola
4 330 Molpe skola
5 291 Hindhår skola
6 372 Solbrinkens skola
7 366 Skärgårdshavets skola (2)
8 397 Västerby skola (2)
Heat 11 upprop klockan 19:05, start klockan 19:20
1 344 Petalax skola (4)
2 281 Forsby skola i Lovisa (3)
3 296 Kapellby skola
4 376 Svartå skola
5 401 Västra Närpes skola (2)
6 298 Karuby skola
7 333 Munsala skola (2)
8 355 Rökiö skola (2)
Heat 12 upprop klockan 19:08, start klockan 19:23
1 282 Forsby skola i Lovisa (4)
2 269 Billnäs skola (3)
3 326 Svenska Skolan i Lahtis
4 385 Tessjö skola
5 345 Pjelax skola
6 276 Bäckby skola
7 361 Saxby skola (2)
8 342 Petalax skola (2)
Heat 13 upprop klockan 19:11, start klockan 19:26
2 325 Kyrkoby Skola, Vanda (3)
3 354 Rökiö skola
4 387 Veikars skola
5 390 Virkby skola
6 300 Kimo skola
7 346 Pjelax skola (2)
8 274 Boxby skola (2)
Heat 14 upprop klockan 19:14, start klockan 19:29
2 343 Petalax skola (3)
3 386 Träsk skola
4 398 Västersundoms skola
5 375 Sunnanbergs skola
6 381 Södra Paipis skola
7 284 Grännäs skola (2)
8 373 Solbrinkens skola (2)
Heat 15 upprop klockan 19:17, start klockan 19:32
2 404 Yttermark skola (3)
3 340 Pernå kyrkoby skola
4 323 Kyrkoby Skola, Vanda
5 332 Munsala skola
6 302 Kirjala skola
7 329 Lappfjärd skola (2)
8 311 Kovjoki-Markby skola (2)
Heat 16 upprop klockan 19:20, start klockan 19:35
2 352 Pörtom skola (3)
3 310 Kovjoki-Markby skola
4 400 Västra Närpes skola
5 360 Saxby skola
6 406 Östersundom skola
7 297 Kapellby skola (2)
8 315 Kullo skola (2)
Heat 17 upprop klockan 19:23, start klockan 19:38
2 320 Kuni-Vassor skola (3)
3 338 Nummela skola
4 405 Östensö skola
5 407 Övermark skola
6 328 Lappfjärd skola
7 301 Kimo skola (2)
8 280 Forsby skola i Lovisa (2)
Heat 18 upprop klockan 19:26, start klockan 19:41
2 369 Snappertuna skola (3)
3 314 Kullo skola
4 286 Gumbostrands skola
5 271 Borgby skola (2)
6 279 Forsby skola i Lovisa
7 380 Sävträsk skola (2)
8 309 Korsnäs kby skola (2)

5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6

Försök

25 heat

197 lag

Heat 1 upprop klockan 19:45, start klockan 20:00
1 168 Sjökulla skola (2)
2 86 Kottby Lågstadieskola (3)
3 257 Albert Edelfelts skola / Språkbadet
4 155 Seminarieskolan
5 1 Amosparkens skola
6 134 Norra Korsholms skola (2)
7 176 Smedsby-Böle skola (2)
8 18 Brändö lågstadieskola (2)
Heat 2 upprop klockan 19:48, start klockan 20:03
1 264 Gripsholmsskolan (4)
2 3 Amosparkens skola (3)
3 83 Koskeby skola
4 50 Granhultsskolan
5 133 Norra Korsholms skola
6 170 Skräbböle skola (2)
7 246 Strandnäs skola (2)
8 36 Drumsö lågstadieskola (2)
Heat 3 upprop klockan 19:51, start klockan 20:06
1 260 Leppätien koulu (3)
2 216 Vikinga skola (3)
3 21 Centrumskolan i Oravais
4 220 Vindängens skola
5 44 Generalshagens skola
6 196 Svenska samskolan i Tammerfors (2)
7 124 Mosebacke skola (2)
8 106 Malms skola (2)
Heat 4 upprop klockan 19:54, start klockan 20:09
1 122 Minervaskolan (4)
2 227 Winellska skolan (3)
3 142 Näse skola
4 190 Storängens skola
5 175 Smedsby-Böle skola
6 14 Botby grundskola (2)
7 95 Kyrkoby skola (2)
8 174 Smedsby skola (2)
Heat 5 upprop klockan 19:57, start klockan 20:12
1 243 Zachariasskolan (4)
2 78 Karamalmens skola (3)
3 245 Strandnäs skola
4 144 Oxhamns skola
5 206 Tolkis skola
6 188 Stenbackens skola (2)
7 259 Leppätien koulu (2)
8 11 Boställsskolan (2)
Heat 6 upprop klockan 20:00, start klockan 20:15
1 228 Winellska skolan (4)
2 210 Vasa övningsskola (3)
3 31 Degerö lågstadieskola
4 105 Malms skola
5 73 Höjdens skola
6 218 Vikingaåsens lågstadium (2)
7 2 Amosparkens skola (2)
8 238 Zacharias Topeliusskolan (2)
Heat 7 upprop klockan 20:03, start klockan 20:18
1 181 Solf skola (4)
2 263 Gripsholmsskolan (3)
3 94 Kyrkoby skola
4 233 Ytternäs lågstadium
5 130 Nedervetil skola
6 77 Karamalmens skola (2)
7 209 Vasa övningsskola (2)
8 163 Sirkkala skola (2)
Heat 8 upprop klockan 20:06, start klockan 20:21
1 38 Drumsö lågstadieskola (4)
2 58 Grundskolan Norsen (3)
3 248 Åshöjdens grundskola
4 178 Solf skola
5 89 Kvarnbackens skola
6 34 Dickursby skola (2)
7 215 Vikinga skola (2)
8 43 Gammelbacka skola (2)
Heat 9 upprop klockan 20:09, start klockan 20:24
1 59 Grundskolan Norsen (4)
2 121 Minervaskolan (3)
3 84 Kottby Lågstadieskola
4 80 Katarinaskolan
5 20 Centralskolan
6 198 Sverigefinskaskolan i Stockholm
7 66 Hoplaxskolan (2)
8 231 Yttermalax skola (2)
Heat 10 upprop klockan 20:12, start klockan 20:27
2 53 Granhultsskolan (4)
3 235 Ytternäs lågstadium (3)
4 7 Bobäcks skola
5 140 Näs skola
6 92 Kyrkfjärdens skola
7 85 Kottby Lågstadieskola (2)
8 201 Söderkulla skola (2)
Heat 11 upprop klockan 20:15, start klockan 20:30
1 136 Norra Korsholms skola (4)
2 242 Zachariasskolan (3)
3 99 Kållby-Heimbacka skola
4 208 Vasa övningsskola
5 214 Vikinga skola
6 252 Övermalax skola
7 88 Kungsgårdsskolan (2)
8 221 Vindängens skola (2)
Heat 12 upprop klockan 20:18, start klockan 20:33
1 79 Karamalmens skola (4)
2 107 Malms skola (3)
3 27 Dalsbruks skola
4 240 Zachariasskolan
5 102 Lagstads skola (2)
6 42 Gammelbacka skola
7 120 Minervaskolan (2)
8 234 Ytternäs lågstadium (2)
Heat 13 upprop klockan 20:21, start klockan 20:36
1 262 Gripsholmsskolan (2)
2 82 Katarinaskolan (3)
3 139 Norra Paipis skola
4 225 Winellska skolan
5 165 Sjundeå svenska skola
6 254 Övernäs skola
7 193 Sundom skola (2)
8 251 Österby skola (2)
Heat 14 upprop klockan 20:24, start klockan 20:39
1 4 Amosparkens skola (4)
2 67 Hoplaxskolan (3)
3 258 Leppätien koulu
4 250 Österby skola
5 192 Sundom skola
6 70 Hoplaxskolan
7 191 Storängens skola (2)
8 25 Cygnaeus skola (2)
Heat 15 upprop klockan 20:27, start klockan 20:42
1 52 Granhultsskolan (3)
2 232 Yttermalax skola (3)
3 103 Lauttasaaren ala-aste
4 35 Drumsö lågstadieskola
5 56 Grundskolan Norsen
6 261 Gripsholmsskolan
7 249 Åshöjdens grundskola (2)
8 81 Katarinaskolan (2)
Heat 16 upprop klockan 20:30, start klockan 20:45
1 74 Höjdens skola (2)
2 197 Svenska samskolan i Tammerfors (3)
3 149 Risö skola
4 51 Granhultsskolan (2)
5 76 Karamalmens skola
6 24 Cygnaeus skola
7 113 Mattlidens skola (2)
8 241 Zachariasskolan (2)
Heat 17 upprop klockan 20:33, start klockan 20:48
1 104 Lauttasaaren ala-aste (2)
2 135 Norra Korsholms skola (3)
3 33 Dickursby skola
4 87 Kungsgårdsskolan
5 127 Mårtensdals skola
6 117 Mikaelskolan
7 159 Sibbo Kyrkoby skola (2)
8 40 Finno skola (2)
Heat 18 upprop klockan 20:36, start klockan 20:51
1 108 Malms skola (4)
2 26 Cygnaeus skola (3)
3 39 Finno skola
4 101 Lagstads skola
5 145 Oxhamns skola (2)
6 167 Sjökulla skola
7 152 S:t Karins svenska skola (2)
8 141 Näs skola (2)
Heat 19 upprop klockan 20:39, start klockan 20:54
1 137 Norra Korsholms skola (5)
2 160 Sibbo Kyrkoby skola (3)
3 200 Söderkulla skola
4 112 Mattlidens skola
5 223 Vårberga skola
6 5 Björneborgs svenska samskola
7 199 Sverigefinskaskolan i Stockholm (2)
8 32 Degerö lågstadieskola (2)
Heat 20 upprop klockan 20:42, start klockan 20:57
1 109 Malms skola (5)
2 37 Drumsö lågstadieskola (3)
3 46 Gerby skola
4 173 Smedsby skola
5 195 Svenska samskolan i Tammerfors
6 10 Boställsskolan
7 131 Nedervetil skola (2)
8 93 Kyrkfjärdens skola (2)
Heat 21 upprop klockan 20:45, start klockan 21:00
1 244 Zachariasskolan (5)
2 177 Smedsby-Böle skola (3)
3 230 Yttermalax skola
4 169 Skräbböle skola
5 123 Mosebacke skola
6 17 Brändö lågstadieskola
7 179 Solf skola (2)
8 6 Björneborgs svenska samskola (2)
Heat 22 upprop klockan 20:48, start klockan 21:03
1 110 Malms skola (6)
2 164 Sirkkala skola (3)
3 187 Stenbackens skola
4 156 Seminarieskolan (2)
5 13 Botby grundskola
6 203 Södersunda lågstadium
7 71 Hoplaxskolan (2)
8 128 Mårtensdals skola (2)
Heat 23 upprop klockan 20:51, start klockan 21:06
1 111 Malms skola (7)
2 41 Finno skola (3)
3 151 S:t Karins svenska skola
4 65 Hoplaxskolan
5 30 Degerby skola
6 219 Villa skola
7 253 Övermalax skola (2)
8 57 Grundskolan Norsen (2)
Heat 24 upprop klockan 20:54, start klockan 21:09
2 180 Solf skola (3)
3 153 Sannäs skola
4 158 Sibbo Kyrkoby skola
5 183 Språkbadsskolan
6 237 Zacharias Topeliusskolan
7 90 Kvarnbackens skola (2)
8 255 Övernäs skola (2)
Heat 25 upprop klockan 20:57, start klockan 21:12
2 91 Kvarnbackens skola (3)
3 119 Minervaskolan
4 217 Vikingaåsens lågstadium
5 162 Sirkkala skola
6 204 Terjärv skola
7 47 Gerby skola (2)
8 226 Winellska skolan (2)

lör 18.5.2019

4 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9

Försök

10 heat

78 lag

Heat 1 upprop klockan 08:15, start klockan 08:30
1 101 Zachariasskolan (3)
2 35 Karis svenska högstadium (3)
3 9 Dalsbruks skola
4 21 Hagelstamska skolan
5 3 Botby grundskola
6 63 Närpes högstadieskola
7 37 Kimitonejdens skola (2)
8 47 Kyrkby högstadium (2)
Heat 2 upprop klockan 08:18, start klockan 08:33
1 48 Kyrkby högstadium (3)
2 52 Lagstads skola (2)
3 54 Lyceiparkens skola
4 66 Oxhamns skola
5 16 Godby högstadium
6 72 Sarlinska skolan
7 100 Zachariasskolan (2)
8 90 Tegengrenskolan (2)
Heat 3 upprop klockan 08:21, start klockan 08:36
1 68 Oxhamns skola (3)
2 8 Cronhjelmskolan (3)
3 105 Övernäs skola
4 77 Storängens skola
5 88 Sursik skola (2)
6 36 Kimitonejdens skola
7 76 Skärgårdshavets skola
8 55 Lyceiparkens skola (2)
Heat 4 upprop klockan 08:24, start klockan 08:39
1 65 Närpes högstadieskola (3)
2 34 Karis svenska högstadium (2)
3 99 Zachariasskolan
4 13 Ekenäs högstadieskola
5 6 Cronhjelmskolan
6 10 Donnerska skolan
7 4 Botby grundskola (2)
8 17 Godby högstadium (2)
Heat 5 upprop klockan 08:27, start klockan 08:42
1 82 Strandnäs skola (3)
2 92 Vasa övningsskola (2)
3 83 Strömborgska skolan
4 87 Sursik skola
5 67 Oxhamns skola (2)
6 25 Helsinge skola
7 106 Övernäs skola (2)
8 78 Storängens skola (2)
Heat 6 upprop klockan 08:30, start klockan 08:45
1 60 Mattlidens skola (3)
2 84 Strömborgska skolan (2)
3 91 Vasa övningsskola
4 53 Lovisanejdens högstadium
5 18 Grundskolan Norsen
6 39 Korsholms högstadium
7 24 Hangö högstadium (2)
8 44 Kungsvägens skola (2)
Heat 7 upprop klockan 08:33, start klockan 08:48
1 15 Ekenäs högstadieskola (3)
2 5 Botby grundskola (3)
3 31 Höjdens skola
4 22 Hagelstamska skolan (2)
5 46 Kyrkby högstadium
6 80 Strandnäs skola
7 19 Grundskolan Norsen (2)
8 64 Närpes högstadieskola (2)
Heat 8 upprop klockan 08:36, start klockan 08:51
1 108 Övernäs skola (4)
2 59 Mattlidens skola (2)
3 1 Björneborgs svenska samskola
4 43 Kungsvägens skola
5 33 Karis svenska högstadium
6 45 Kyrkbackens skola i Nagu
7 81 Strandnäs skola (2)
8 14 Ekenäs högstadieskola (2)
Heat 9 upprop klockan 08:39, start klockan 08:54
2 107 Övernäs skola (3)
3 50 Källhagens skola
4 2 Borgaregatans skola
5 89 Tegengrenskolan
6 23 Hangö högstadium
7 32 Höjdens skola (2)
8 73 Sarlinska skolan (2)
Heat 10 upprop klockan 08:42, start klockan 08:57
2 40 Korsholms högstadium (2)
3 94 Winellska skolan
4 51 Lagstads skola
5 30 Högstadiet i Petalax
6 58 Mattlidens skola
7 7 Cronhjelmskolan (2)
8 11 Donnerska skolan (2)

4 x 100 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9

Försök

13 heat

101 lag

Heat 1 upprop klockan 08:45, start klockan 09:00
1 29 Hoplaxskolan (4)
2 74 Sarlinska skolan (3)
3 23 Hangö högstadium
4 83 Strömborgska skolan
5 70 S:t Olofsskolan (2)
6 11 Donnerska skolan (2)
7 44 Kungsvägens skola (2)
8 56 Lyceiparkens skola (3)
Heat 2 upprop klockan 08:48, start klockan 09:03
1 75 Sarlinska skolan (4)
2 48 Kyrkby högstadium (3)
3 26 Hoplaxskolan
4 105 Övernäs skola
5 43 Kungsvägens skola
6 7 Cronhjelmskolan (2)
7 64 Närpes högstadieskola (2)
8 92 Vasa övningsskola (2)
Heat 3 upprop klockan 08:51, start klockan 09:06
1 71 S:t Olofsskolan (3)
2 38 Kimitonejdens skola (3)
3 72 Sarlinska skolan
4 39 Korsholms högstadium
5 96 Winellska skolan (3)
6 106 Övernäs skola (2)
7 90 Tegengrenskolan (2)
8 42 Kristinestads högstadieskola (2)
Heat 4 upprop klockan 08:54, start klockan 09:09
1 61 Mattlidens skola (4)
2 107 Övernäs skola (3)
3 51 Lagstads skola
4 2 Borgaregatans skola
5 10 Donnerska skolan
6 4 Botby grundskola (2)
7 81 Strandnäs skola (2)
8 84 Strömborgska skolan (2)
Heat 5 upprop klockan 08:57, start klockan 09:12
1 57 Lyceiparkens skola (4)
2 60 Mattlidens skola (3)
3 36 Kimitonejdens skola
4 69 S:t Olofsskolan
5 95 Winellska skolan (2)
6 80 Strandnäs skola
7 14 Ekenäs högstadieskola (2)
8 73 Sarlinska skolan (2)
Heat 6 upprop klockan 09:00, start klockan 09:15
1 108 Övernäs skola (4)
2 35 Karis svenska högstadium (3)
3 18 Grundskolan Norsen
4 94 Winellska skolan
5 87 Sursik skola
6 62 Mikaelskolan
7 78 Storängens skola (2)
8 40 Korsholms högstadium (2)
Heat 7 upprop klockan 09:03, start klockan 09:18
1 97 Winellska skolan (4)
2 28 Hoplaxskolan (3)
3 30 Högstadiet i Petalax
4 54 Lyceiparkens skola
5 77 Storängens skola
6 6 Cronhjelmskolan
7 47 Kyrkby högstadium (2)
8 24 Hangö högstadium (2)
Heat 8 upprop klockan 09:06, start klockan 09:21
1 86 Strömborgska skolan (4)
2 20 Grundskolan Norsen (3)
3 76 Skärgårdshavets skola
4 63 Närpes högstadieskola
5 16 Godby högstadium
6 50 Källhagens skola
7 34 Karis svenska högstadium (2)
8 32 Höjdens skola (2)
Heat 9 upprop klockan 09:09, start klockan 09:24
1 49 Kyrkby högstadium (4)
2 93 Vasa övningsskola (3)
3 1 Björneborgs svenska samskola
4 58 Mattlidens skola
5 102 Ådalens skola
6 9 Dalsbruks skola
7 100 Zachariasskolan (2)
8 37 Kimitonejdens skola (2)
Heat 10 upprop klockan 09:12, start klockan 09:27
1 98 Winellska skolan (5)
2 68 Oxhamns skola (3)
3 3 Botby grundskola
4 21 Hagelstamska skolan
5 59 Mattlidens skola (2)
6 99 Zachariasskolan
7 52 Lagstads skola (2)
8 55 Lyceiparkens skola (2)
Heat 11 upprop klockan 09:15, start klockan 09:30
2 65 Närpes högstadieskola (3)
3 31 Höjdens skola
4 66 Oxhamns skola
5 53 Lovisanejdens högstadium
6 33 Karis svenska högstadium
7 88 Sursik skola (2)
8 27 Hoplaxskolan (2)
Heat 12 upprop klockan 09:18, start klockan 09:33
2 79 Storängens skola (3)
3 45 Kyrkbackens skola i Nagu
4 13 Ekenäs högstadieskola
5 89 Tegengrenskolan
6 41 Kristinestads högstadieskola
7 103 Ådalens skola (2)
8 67 Oxhamns skola (2)
Heat 13 upprop klockan 09:21, start klockan 09:36
2 85 Strömborgska skolan (3)
3 25 Helsinge skola
4 91 Vasa övningsskola
5 46 Kyrkby högstadium
6 104 Åshöjdens grundskola
7 19 Grundskolan Norsen (2)
8 17 Godby högstadium (2)

4 x 100 m flickor andra stadiet

Försök

4 heat

29 lag

Heat 1 upprop klockan 09:25, start klockan 09:40
1 10 Gymnasiet Lärkan (3)
2 30 Vasa gymnasium (2)
3 1 Axxell
4 31 Vasa övningsskola
5 24 Närpes gymnasium
6 3 Brändö gymnasium
7 5 Ekenäs gymnasium
8 34 Vörå samgymnasium (2)
Heat 2 upprop klockan 09:28, start klockan 09:43
2 14 Jakobstads gymnasium (2)
3 32 Virkby gymnasium
4 33 Vörå samgymnasium
5 29 Vasa gymnasium
6 36 Yrkesakademin i Österbotten
7 8 Gymnasiet Lärkan
8 7 Gymnasiet Grankulla samskola (2)
Heat 3 upprop klockan 09:31, start klockan 09:46
2 9 Gymnasiet Lärkan (2)
3 28 Tölö gymnasium
4 27 Sibbo gymnasium
5 20 Kronoby gymnasium
6 26 Pedersöre gymnasium
7 23 Mattlidens gymnasium
8 4 Brändö gymnasium (2)
Heat 4 upprop klockan 09:34, start klockan 09:49
2 37 Yrkesakademin i Österbotten (2)
3 16 Karleby svenska gymnasium
4 11 Gymnasiet i Petalax
5 6 Gymnasiet Grankulla samskola
6 21 Kyrkslätts gymnasium
7 17 Katedralskolan i Åbo
8 13 Jakobstads gymnasium

4 x 100 m pojkar andra stadiet

Försök

4 heat

26 lag

Heat 1 upprop klockan 09:40, start klockan 09:55
2 34 Vörå samgymnasium (2)
3 22 Lagstads skola
4 6 Gymnasiet Grankulla samskola
5 3 Brändö gymnasium
6 2 Borgå gymnasium
7 12 Hangö gymnasium
8 30 Vasa gymnasium (2)
Heat 2 upprop klockan 09:43, start klockan 09:58
2 14 Jakobstads gymnasium (2)
3 5 Ekenäs gymnasium
4 27 Sibbo gymnasium
5 7 Gymnasiet Grankulla samskola (2)
6 1 Axxell
7 15 Karis-Billnäs gymnasium
8 25 Pargas svenska gymnasium
Heat 3 upprop klockan 09:46, start klockan 10:01
3 33 Vörå samgymnasium
4 13 Jakobstads gymnasium
5 29 Vasa gymnasium
6 31 Vasa övningsskola
7 16 Karleby svenska gymnasium
8 21 Kyrkslätts gymnasium
Heat 4 upprop klockan 09:49, start klockan 10:04
3 36 Yrkesakademin i Österbotten
4 24 Närpes gymnasium
5 26 Pedersöre gymnasium
6 28 Tölö gymnasium
7 23 Mattlidens gymnasium
8 18 Kimitoöns gymnasium

8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4 (efter resultat från försöksheaten)

Semifinal

4 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 09:55, start klockan 10:10
Heat 2 upprop klockan 09:58, start klockan 10:13
Heat 3 upprop klockan 10:01, start klockan 10:16
Heat 4 upprop klockan 10:04, start klockan 10:19

5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6 (efter resultat från försöksheaten)

Semifinal

3 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 10:10, start klockan 10:25
Heat 2 upprop klockan 10:13, start klockan 10:28
Heat 3 upprop klockan 10:16, start klockan 10:31

5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6 (efter resultat från försöksheaten)

Semifinal

4 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 10:20, start klockan 10:35
Heat 2 upprop klockan 10:23, start klockan 10:38
Heat 3 upprop klockan 10:26, start klockan 10:41
Heat 4 upprop klockan 10:29, start klockan 10:44

5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6 (efter resultat från försöksheaten)

Semifinal

4 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 10:35, start klockan 10:50
Heat 2 upprop klockan 10:38, start klockan 10:53
Heat 3 upprop klockan 10:41, start klockan 10:56
Heat 4 upprop klockan 10:44, start klockan 10:59

Dubbel svensk stafett mixed årskurderna 7 - 9

Försök

5 heat

40 lag

Heat 1 upprop klockan 10:45, start klockan 11:10
1 107 Övernäs skola (3)
2 91 Vasa övningsskola
3 13 Ekenäs högstadieskola
4 94 Winellska skolan
5 10 Donnerska skolan
6 51 Lagstads skola
7 33 Karis svenska högstadium
8 77 Storängens skola
Heat 2 upprop klockan 10:53, start klockan 11:18
1 106 Övernäs skola (2)
2 32 Höjdens skola (2)
3 3 Botby grundskola
4 66 Oxhamns skola
5 43 Kungsvägens skola
6 58 Mattlidens skola
7 102 Ådalens skola
8 104 Åshöjdens grundskola
Heat 3 upprop klockan 11:01, start klockan 11:26
1 95 Winellska skolan (2)
2 36 Kimitonejdens skola
3 105 Övernäs skola
4 63 Närpes högstadieskola
5 21 Hagelstamska skolan
6 99 Zachariasskolan
7 50 Källhagens skola
8 87 Sursik skola
Heat 4 upprop klockan 11:09, start klockan 11:34
1 100 Zachariasskolan (2)
2 54 Lyceiparkens skola
3 39 Korsholms högstadium
4 46 Kyrkby högstadium
5 2 Borgaregatans skola
6 69 S:t Olofsskolan
7 72 Sarlinska skolan
8 23 Hangö högstadium
Heat 5 upprop klockan 11:17, start klockan 11:42
1 67 Oxhamns skola (2)
2 25 Helsinge skola
3 31 Höjdens skola
4 89 Tegengrenskolan
5 18 Grundskolan Norsen
6 1 Björneborgs svenska samskola
7 80 Strandnäs skola
8 16 Godby högstadium

12 x 80 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 6

Försök

5 heat

175 lag

Heat 1 upprop klockan 11:40, start klockan 12:00
1 144 Oxhamns skola
2 155 Seminarieskolan
3 56 Grundskolan Norsen
4 80 Katarinaskolan
5 191 Storängens skola (2)
6 192 Sundom skola
7 13 Botby grundskola
8 387 Veikars skola
9 245 Strandnäs skola
10 299 Kaskö svenska skola
11 149 Risö skola
12 200 Söderkulla skola
13 97 Kyrkostrands skola
14 153 Sannäs skola
15 44 Generalshagens skola
16 248 Åshöjdens grundskola
17 9 Bonäs skola
18 33 Dickursby skola
19 250 Österby skola
20 217 Vikingaåsens lågstadium
21 241 Zachariasskolan (2)
22 8 Bobäcks skola (2)
23 179 Solf skola (2)
24 209 Vasa övningsskola (2)
25 346 Pjelax skola (2)
26 40 Finno skola (2)
27 113 Mattlidens skola (2)
28 163 Sirkkala skola (2)
29 85 Kottby Lågstadieskola (2)
30 26 Cygnaeus skola (3)
31 67 Hoplaxskolan (3)
32 356 Rökiö skola (3)
33 227 Winellska skolan (3)
34 136 Norra Korsholms skola (4)
35 126 Mosebacke skola (4)
Heat 2 upprop klockan 11:52, start klockan 12:12
1 35 Drumsö lågstadieskola
2 190 Storängens skola
3 165 Sjundeå svenska skola
4 123 Mosebacke skola
5 7 Bobäcks skola
6 252 Övermalax skola
7 89 Kvarnbackens skola
8 296 Kapellby skola
9 84 Kottby Lågstadieskola
10 100 Lagmans skola
11 323 Kyrkoby Skola, Vanda
12 5 Björneborgs svenska samskola
13 407 Övermark skola
14 46 Gerby skola
15 318 Kuni-Vassor skola
16 99 Kållby-Heimbacka skola
17 148 Purmo skola
18 230 Yttermalax skola
19 219 Villa skola
20 278 Eckerö lågstadium
21 93 Kyrkfjärdens skola (2)
22 159 Sibbo Kyrkoby skola (2)
23 355 Rökiö skola (2)
24 401 Västra Närpes skola (2)
25 184 Språkbadsskolan (2)
26 34 Dickursby skola (2)
27 255 Övernäs skola (2)
28 22 Centrumskolan i Oravais (2)
29 234 Ytternäs lågstadium (2)
30 58 Grundskolan Norsen (3)
31 164 Sirkkala skola (3)
32 135 Norra Korsholms skola (3)
33 263 Gripsholmsskolan (3)
34 228 Winellska skolan (4)
35 68 Hoplaxskolan (4)
Heat 3 upprop klockan 12:04, start klockan 12:24
1 225 Winellska skolan
2 208 Vasa övningsskola
3 133 Norra Korsholms skola
4 178 Solf skola
5 24 Cygnaeus skola
6 220 Vindängens skola
7 73 Höjdens skola
8 270 Borgby skola
9 345 Pjelax skola
10 17 Brändö lågstadieskola
11 402 Yttermark skola
12 20 Centralskolan
13 384 Taklax skola
14 185 Staffansby lågstadieskola
15 158 Sibbo Kyrkoby skola
16 31 Degerö lågstadieskola
17 183 Språkbadsskolan
18 213 Vestersundsby skola
19 341 Petalax skola
20 174 Smedsby skola (2)
21 262 Gripsholmsskolan (2)
22 188 Stenbackens skola (2)
23 199 Sverigefinskaskolan i Stockholm (2)
24 81 Katarinaskolan (2)
25 141 Näs skola (2)
26 253 Övermalax skola (2)
27 124 Mosebacke skola (2)
28 145 Oxhamns skola (2)
29 215 Vikinga skola (2)
30 177 Smedsby-Böle skola (3)
31 37 Drumsö lågstadieskola (3)
32 52 Granhultsskolan (3)
33 41 Finno skola (3)
34 242 Zachariasskolan (3)
35 60 Grundskolan Norsen (5)
Heat 4 upprop klockan 12:40, start klockan 13:00
1 50 Granhultsskolan
2 175 Smedsby-Böle skola
3 214 Vikinga skola
4 162 Sirkkala skola
5 21 Centrumskolan i Oravais
6 130 Nedervetil skola
7 87 Kungsgårdsskolan
8 354 Rökiö skola
9 330 Molpe skola
10 336 Månsas lågstadieskola
11 204 Terjärv skola
12 394 Vittsar skola
13 92 Kyrkfjärdens skola
14 83 Koskeby skola
15 187 Stenbackens skola
16 300 Kimo skola
17 400 Västra Närpes skola
18 39 Finno skola
19 261 Gripsholmsskolan
20 70 Hoplaxskolan
21 333 Munsala skola (2)
22 74 Höjdens skola (2)
23 57 Grundskolan Norsen (2)
24 134 Norra Korsholms skola (2)
25 156 Seminarieskolan (2)
26 231 Yttermalax skola (2)
27 66 Hoplaxskolan (2)
28 77 Karamalmens skola (2)
29 95 Kyrkoby skola (2)
30 246 Strandnäs skola (2)
31 194 Sundom skola (3)
32 48 Gerby skola (3)
33 180 Solf skola (3)
34 38 Drumsö lågstadieskola (4)
35 211 Vasa övningsskola (4)
Heat 5 upprop klockan 12:52, start klockan 13:12
1 112 Mattlidens skola
2 76 Karamalmens skola
3 51 Granhultsskolan (2)
4 173 Smedsby skola
5 240 Zachariasskolan
6 101 Lagstads skola
7 127 Mårtensdals skola
8 10 Boställsskolan
9 65 Hoplaxskolan
10 292 Hirvlax skola
11 140 Näs skola
12 254 Övernäs skola
13 308 Korsnäs kby skola
14 132 Nordsjö lågstadieskola
15 233 Ytternäs lågstadium
16 328 Lappfjärd skola
17 198 Sverigefinskaskolan i Stockholm
18 94 Kyrkoby skola
19 332 Munsala skola
20 350 Pörtom skola
21 221 Vindängens skola (2)
22 47 Gerby skola (2)
23 6 Björneborgs svenska samskola (2)
24 25 Cygnaeus skola (2)
25 193 Sundom skola (2)
26 36 Drumsö lågstadieskola (2)
27 226 Winellska skolan (2)
28 176 Smedsby-Böle skola (2)
29 14 Botby grundskola (2)
30 210 Vasa övningsskola (3)
31 125 Mosebacke skola (3)
32 189 Stenbackens skola (3)
33 82 Katarinaskolan (3)
34 59 Grundskolan Norsen (4)
35 181 Solf skola (4)

Gatustafett 6-manna flickor grundskolor årskurserna 7 - 9

Final

1 heat

47 lag

Heat 1 upprop klockan 13:05, start klockan 13:25
1 87 Sursik skola
2 69 S:t Olofsskolan
3 83 Strömborgska skolan
4 63 Närpes högstadieskola
5 72 Sarlinska skolan
6 21 Hagelstamska skolan
7 66 Oxhamns skola
8 91 Vasa övningsskola
9 13 Ekenäs högstadieskola
10 26 Hoplaxskolan
11 105 Övernäs skola
12 89 Tegengrenskolan
13 43 Kungsvägens skola
14 104 Åshöjdens grundskola
15 2 Borgaregatans skola
16 94 Winellska skolan
17 45 Kyrkbackens skola i Nagu
18 50 Källhagens skola
19 10 Donnerska skolan
20 39 Korsholms högstadium
21 102 Ådalens skola
22 36 Kimitonejdens skola
23 30 Högstadiet i Petalax
24 16 Godby högstadium
25 77 Storängens skola
26 3 Botby grundskola
27 6 Cronhjelmskolan
28 54 Lyceiparkens skola
29 18 Grundskolan Norsen
30 23 Hangö högstadium
31 80 Strandnäs skola
32 99 Zachariasskolan
33 41 Kristinestads högstadieskola
34 25 Helsinge skola
35 51 Lagstads skola
36 33 Karis svenska högstadium
37 31 Höjdens skola
38 46 Kyrkby högstadium
39 58 Mattlidens skola
40 92 Vasa övningsskola (2)
41 32 Höjdens skola (2)
42 47 Kyrkby högstadium (2)
43 95 Winellska skolan (2)
44 4 Botby grundskola (2)
45 84 Strömborgska skolan (2)
46 7 Cronhjelmskolan (2)
47 19 Grundskolan Norsen (2)

Gatustafett 6-manna pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9

Final

1 heat

56 lag

Heat 1 upprop klockan 13:25, start klockan 13:45
1 89 Tegengrenskolan
2 83 Strömborgska skolan
3 39 Korsholms högstadium
4 43 Kungsvägens skola
5 21 Hagelstamska skolan
6 87 Sursik skola
7 33 Karis svenska högstadium
8 13 Ekenäs högstadieskola
9 63 Närpes högstadieskola
10 94 Winellska skolan
11 51 Lagstads skola
12 53 Lovisanejdens högstadium
13 69 S:t Olofsskolan
14 104 Åshöjdens grundskola
15 2 Borgaregatans skola
16 30 Högstadiet i Petalax
17 77 Storängens skola
18 10 Donnerska skolan
19 3 Botby grundskola
20 18 Grundskolan Norsen
21 6 Cronhjelmskolan
22 66 Oxhamns skola
23 50 Källhagens skola
24 91 Vasa övningsskola
25 105 Övernäs skola
26 31 Höjdens skola
27 36 Kimitonejdens skola
28 46 Kyrkby högstadium
29 76 Skärgårdshavets skola
30 9 Dalsbruks skola
31 58 Mattlidens skola
32 16 Godby högstadium
33 25 Helsinge skola
34 26 Hoplaxskolan
35 72 Sarlinska skolan
36 102 Ådalens skola
37 54 Lyceiparkens skola
38 80 Strandnäs skola
39 99 Zachariasskolan
40 64 Närpes högstadieskola (2)
41 11 Donnerska skolan (2)
42 32 Höjdens skola (2)
43 19 Grundskolan Norsen (2)
44 34 Karis svenska högstadium (2)
45 90 Tegengrenskolan (2)
46 92 Vasa övningsskola (2)
47 95 Winellska skolan (2)
48 100 Zachariasskolan (2)
49 67 Oxhamns skola (2)
50 55 Lyceiparkens skola (2)
51 106 Övernäs skola (2)
52 47 Kyrkby högstadium (2)
53 52 Lagstads skola (2)
54 81 Strandnäs skola (2)
55 84 Strömborgska skolan (2)
56 12 Donnerska skolan (3)

Gatustafett 5-manna flickor andra stadiet

Final

1 heat

22 lag

Heat 1 upprop klockan 13:50, start klockan 14:10
1 33 Vörå samgymnasium
2 13 Jakobstads gymnasium
3 31 Vasa övningsskola
4 6 Gymnasiet Grankulla samskola
5 3 Brändö gymnasium
6 23 Mattlidens gymnasium
7 2 Borgå gymnasium
8 27 Sibbo gymnasium
9 19 Korsholms gymnasium
10 20 Kronoby gymnasium
11 29 Vasa gymnasium
12 26 Pedersöre gymnasium
13 21 Kyrkslätts gymnasium
14 17 Katedralskolan i Åbo
15 8 Gymnasiet Lärkan
16 5 Ekenäs gymnasium
17 1 Axxell
18 32 Virkby gymnasium
19 14 Jakobstads gymnasium (2)
20 28 Tölö gymnasium
21 34 Vörå samgymnasium (2)
22 35 Vörå samgymnasium (3)

Gatustafett 10-manna pojkar andra stadiet

Final

1 heat

14 lag

Heat 1 upprop klockan 14:10, start klockan 14:30
1 33 Vörå samgymnasium
2 17 Katedralskolan i Åbo
3 2 Borgå gymnasium
4 3 Brändö gymnasium
5 6 Gymnasiet Grankulla samskola
6 19 Korsholms gymnasium
7 16 Karleby svenska gymnasium
8 31 Vasa övningsskola
9 29 Vasa gymnasium
10 20 Kronoby gymnasium
11 15 Karis-Billnäs gymnasium
12 23 Mattlidens gymnasium
13 21 Kyrkslätts gymnasium
14 34 Vörå samgymnasium (2)

4 x 100 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9 (efter resultat från försöksheaten)

Final

1 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 14:35, start klockan 14:50

18 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9

Final

1 heat

29 lag

Heat 1 upprop klockan 14:40, start klockan 15:00
1 94 Winellska skolan
2 39 Korsholms högstadium
3 21 Hagelstamska skolan
4 13 Ekenäs högstadieskola
5 2 Borgaregatans skola
6 30 Högstadiet i Petalax
7 63 Närpes högstadieskola
8 58 Mattlidens skola
9 50 Källhagens skola
10 69 S:t Olofsskolan
11 87 Sursik skola
12 77 Storängens skola
13 51 Lagstads skola
14 33 Karis svenska högstadium
15 10 Donnerska skolan
16 89 Tegengrenskolan
17 54 Lyceiparkens skola
18 102 Ådalens skola
19 66 Oxhamns skola
20 91 Vasa övningsskola
21 99 Zachariasskolan
22 53 Lovisanejdens högstadium
23 46 Kyrkby högstadium
24 104 Åshöjdens grundskola
25 43 Kungsvägens skola
26 26 Hoplaxskolan
27 25 Helsinge skola
28 18 Grundskolan Norsen
29 59 Mattlidens skola (2)

12 x 100 m flickor andra stadiet

Final

1 heat

20 lag

Heat 1 upprop klockan 14:55, start klockan 15:15
1 33 Vörå samgymnasium
2 6 Gymnasiet Grankulla samskola
3 31 Vasa övningsskola
4 24 Närpes gymnasium
5 29 Vasa gymnasium
6 23 Mattlidens gymnasium
7 27 Sibbo gymnasium
8 13 Jakobstads gymnasium
9 17 Katedralskolan i Åbo
10 2 Borgå gymnasium
11 20 Kronoby gymnasium
12 26 Pedersöre gymnasium
13 19 Korsholms gymnasium
14 11 Gymnasiet i Petalax
15 3 Brändö gymnasium
16 8 Gymnasiet Lärkan
17 21 Kyrkslätts gymnasium
18 28 Tölö gymnasium
19 36 Yrkesakademin i Österbotten
20 32 Virkby gymnasium

4 x 100 m pojkar andra stadiet (efter resultat från försöksheaten)

Final

1 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 15:15, start klockan 15:30

12 x 80 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 6 (efter resultat från försöksheaten)

Final

1 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 15:40, start klockan 16:05

4 x 100 m flickor andra stadiet (efter resultat från försöksheaten)

Final

1 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 16:00, start klockan 16:15

Dubbel svensk stafett mixed årskurderna 7 - 9 (efter resultat från försöksheaten)

Final

1 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 16:05, start klockan 16:25

8 x 50 m mixed grundskolor årskurserna 1 - 4 (efter resultat från semifinalheaten)

Final

1 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 16:25, start klockan 16:40

5 x 80 m mixed små grundskolor årskurserna 1 - 6 (efter resultat från semifinalheaten)

Final

1 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 16:35, start klockan 16:50

5 x 80 m pojkar grundskolor årskurserna 1 - 6 (efter resultat från semifinalheaten)

Final

1 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 16:45, start klockan 17:00

Dubbel svensk stafett mixed andra stadiet (preliminär, slutgiltig publiceras efter 18.05.2019 klockan 13:00)

Final

3 heat

21 lag

Heat 1 upprop klockan 16:50, start klockan 17:10
2 16 Karleby svenska gymnasium
3 3 Brändö gymnasium
4 8 Gymnasiet Lärkan
5 36 Yrkesakademin i Österbotten
6 15 Karis-Billnäs gymnasium
7 7 Gymnasiet Grankulla samskola (2)
8 28 Tölö gymnasium
Heat 2 upprop klockan 17:00, start klockan 17:20
3 23 Mattlidens gymnasium
4 31 Vasa övningsskola
5 17 Katedralskolan i Åbo
6 26 Pedersöre gymnasium
7 14 Jakobstads gymnasium (2)
8 34 Vörå samgymnasium (2)
Heat 3 upprop klockan 17:10, start klockan 17:30
1 13 Jakobstads gymnasium
2 24 Närpes gymnasium
3 6 Gymnasiet Grankulla samskola
4 27 Sibbo gymnasium
5 19 Korsholms gymnasium
6 33 Vörå samgymnasium
7 29 Vasa gymnasium
8 5 Ekenäs gymnasium

5 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 1 - 6 (efter resultat från semifinalheaten)

Final

1 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 17:30, start klockan 17:45

4 x 100 m pojkar grundskolor årskurserna 7 - 9 (efter resultat från försöksheaten)

Final

1 heat

0 lag

Heat 1 upprop klockan 17:40, start klockan 17:55

18 x 80 m flickor grundskolor årskurserna 7 - 9

Final

1 heat

36 lag

Heat 1 upprop klockan 17:45, start klockan 18:15
1 94 Winellska skolan
2 39 Korsholms högstadium
3 58 Mattlidens skola
4 21 Hagelstamska skolan
5 2 Borgaregatans skola
6 69 S:t Olofsskolan
7 87 Sursik skola
8 66 Oxhamns skola
9 46 Kyrkby högstadium
10 95 Winellska skolan (2)
11 77 Storängens skola
12 10 Donnerska skolan
13 18 Grundskolan Norsen
14 63 Närpes högstadieskola
15 50 Källhagens skola
16 104 Åshöjdens grundskola
17 43 Kungsvägens skola
18 89 Tegengrenskolan
19 13 Ekenäs högstadieskola
20 54 Lyceiparkens skola
21 91 Vasa övningsskola
22 102 Ådalens skola
23 30 Högstadiet i Petalax
24 51 Lagstads skola
25 26 Hoplaxskolan
26 36 Kimitonejdens skola
27 72 Sarlinska skolan
28 59 Mattlidens skola (2)
29 83 Strömborgska skolan
30 25 Helsinge skola
31 99 Zachariasskolan
32 31 Höjdens skola
33 33 Karis svenska högstadium
34 76 Skärgårdshavets skola
35 41 Kristinestads högstadieskola
36 53 Lovisanejdens högstadium
Vissa lopp kan ha preliminära heatindelningar. Detta beror på att vi inte vet exakt vilka lag som delta innan bekräftelsetiden gått ut.