Förord

Här försöker vi svara på frågor om hur man använder denna tjänst. Vi lyfter fram de mest förekommande frågorna och försöker hjälpa er att komma vidare.


1. Varför Adminkonto och lagledarkonton skilt?

Den nya dataskyddsförordningen kräver att personuppgifter skyddas bättre. Konceptet security och privacy by design förutsätter att programmerare ser till att personuppgifter skyddas så att oberättigade personer inte skall ha tillgång till dessa.

Med adminkontot kommer man inte åt elevernas uppgifter. Man kommer endast åt att styra vilka lärare som har tillgång till de olika skolenheternas elever. På detta sätt kommer t.ex. en enhetsskolas lärare åt endast elever i den enhet denne är lärare i.

Lagledarkontona ser elevernas uppgifter men kan inte koppla sig till skolans övriga enheter utan adminkontot.


2. Hur börjar man anmälningsprocessen

Det första man måste göra, innan man kan anmäla lag etc. är att se till att skolans inställningar är gjorda för det aktuella året. Detta kan endast göras med adminkontot. Koderna för adminkontot har skickats med brev till skolan.

Då man loggar in med adminkontot, ombedsman göra dessa inställningar som omfattar:

  • skolans enheter, deras kontaktuppgifter, elevantal, tävlingsklass och faktureringsuppgifger
    • OBS var noggranna att tävlingsklassen anges rätt, den bestämmer vilka grenar man kan delta i
  • lagledarinbjudningar ifall lagledare saknas för respektive enhet
    • OBBS använd exakt samma e-postadress som en registrerad lagledare har eller som en lagledare skall registrera med, inbjudningarna paras ihop med användarkontot på basen av e-.postadressen

Efter att skolans inställningar är fixade, är det dags att logga ut och logga in med egna personliga uppgifter. Saknar man ett registrerat konto, bes man registrera ett i -epostbrevet som skickas vid en lagledarinbjudan i det förra steget.

Endast lagledare kan anmäla lag och beställa tjänster.


3. Det står att mitt användarkonto har inte kopplats till en skola - vad skall jag göra?

Läs förra stycket om skolans inställningar och i synnerhet om lagledarinbjudningar. Du måste få en inbjudan av adminkontot till skolenheten du jobbar i.


4. Jag hittar inte rätt grenar i grenutbudet vid laganmälningarna - vad skall jag göra?

Ifall grenarna inte motsvarar de grenar du tycker att din skola eller enhet har rätt att delta i, har det antagligen gått fel då skolans inställningar gjordes. Där finns en inställning som heter tävlingsklass. Denna inställning påverkar grenutbudet.

Du måste logga in med adminkontot och redigera inställningarna och korrigera tävlingsklassen.

OBS Ifall du redan anmält lag måste du slopa dem innan du ändrar tävlingsklassen.


5. Anmälningstjänsten hakar upp sig och jag kommer inte vidare

Anmälningstjänsten är webbaserad och kräver moderna webbläsare för att fungera rätt. Vi har märkt att äldre versioner av Internet Explorer och Firefox inte alltid fungerar som de skall.

Vi rekommenderar att man laddar ner Chrome-webbläsaren. Den är gratis och fungerar med tjänsten.

Eftersom denna tjänst är gjord för att fungera i mobila apparater, har vi varit tvungna att välja verktygen enligt detta. Chrome och Safari är de webbläsare som just nu finns i moderna mobila apparater.